Hoppa till innehållet

T7028T Metallbearbetning

Publicerad: 5 oktober 2021

Vill du vara med i frontlinjen och omforma svensk stålindustri till miljömässigt hållbar och ekonomiskt konkurrenskraftig? Kursen i metallbearbetning är framtagen i samarbete med världsledande stålföretag och handlar om det sista ledet i tillverkningen av högkvalitativa stålkomponenter. Du får lära dig det senaste inom metallbearbetning och får en internationellt efterfrågad kompetens.

Kursen i Metallbearbetning handlar om att utvärdera metallers beteende under formning, med avseende på både material- och processberoende parametrar, såsom mikrostruktur, mekaniska egenskaper och modellering. Kursen inkluderar metallurgi, från slabs till slutprodukt, inklusive värmebehandling. Du lär dig att analysera och simulera metallbearbetning med enkla empiriska och semi-empiriska metoder, samt exemplifiera när finita elementmetoden kan användas för valsning. Kursen består av föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter och studiebesök (för Campusstudenter). Kursen kan läsas helt nätbaserat.

Kursen är tvärvetenskaplig och kombinerar materialteknik med hållfasthetslära. Stålindustrin efterfrågar denna unika kunskapskombination hos sina framtida ingenjörer. Läs mer om detta stålinitiativ och möjligheterna till examensarbete och sommarjobb: www.ltu.se/research/subjects/Materialteknik/2.91993 

Kursen kan sökas som valbar kurs av programstudent i följande program:
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - Internationell materialteknik, EEIGM, termin 8
Materialteknik, master - Track 4 Advanced Processing Technologies, termin 2
Materialteknik, master - Track 1 Advanced Metallic Materials, termin 2
Materialteknik, master - Track 3 Smart Surfaces and Functional Materials, termin 2

Kursen kan sökas som en fristående kurs av personer som uppfyller förkunskapskraven om 90 hp varav grundläggande kunskaper i materialteknik och fysik. Sök via antagning.se.

Kursen erbjuds också som uppdragsutbildning. Det innebär att företag sluter avtal med LTU om att deras anställda ska få gå kursen. Detta sker till en viss kostnad. För att gå kursen som en uppdragsutbildning kontakta: hans.ahlin@ltu.se

För mer information om kursen kontakta: farnoosh.forouzan@ltu.se