Hoppa till innehållet
EBSD-duplex steel
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Materialteknik

Publicerad: 14 mars 2011

Alla de saker som vi träffar på i vardagen består av material. Materialteknikerns uppgift är att känna till sambanden mellan egenskaper och mikrostruktur hos ett material.

Mikrostrukturen hos ett material beskriver dess uppbyggnad av olika atomer bundna på olika sätt i olika mönster. Materialteknikerns arbete består i att skapa mikrostrukturer som ger materialet önskade egenskaper. Materialteknikern kan liknas vid en arkitekt eller konstruktör som skapar på mikrostrukturell nivå.

Materialvetenskap innefattar inte bara material skapade av människan som metalliska legeringar, keramer och polymerer.
Materialvetenskap handlar också om material som trä, sten och biologiska material.
Kompositmaterial är en materialgrupp där man har blandat två material för att ändra produktens egenskaper. Ofta använder man starka fibrer (kolfibrer, aramidfibrer etc.) för att öka styvhet och hållfasthet hos materialet.

 

Kontakt

Professor Marta-Lena Antti, ämnesföreträdare
Avdelningen för materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik