Hoppa till innehållet
PROCHAIN
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

PROCHAIN

Publicerad: 10 juni 2021

Projektet PROCHAIN behandlar prediktering av produktegenskaper med hjälp av simuleringsverktyg, baserat på hela processkedjan vid tillverkning. Utmattning är en komplex men mycket viktig egenskap med hög betydelse för alla delar i en processkedja. Ur ett slutanvändarperspektiv begränsar det produktens livslängd och hållbarhet. För att förbättra och på längre sikt kunna förutsäga utmattningsbeteende måste alla tidigare steg i tillverknings av en slutprodukt behandlas eftersom produktegenskaperna påverkas signifikant av både materialkomposition och bearbetning.

Mot bakgrund av detta är det övergripande målet för projektet PROCHAIN att utveckla de nödvändiga verktygen för förutsägelse av utmattningsegenskaper genom digital styrning av processkedjor, integrering av materialsammansättning, tillverkningsprocess och design av slutprodukt.

Att möjliggöra förutsägelser av slutliga materialegenskaper och komponentprestanda är en nyckelteknologi i digitaliseringsprocessen för industriell FoU-verksamhet. Detta kommer att ha en enorm inverkan på resurseffektivitet, kortare utvecklingstid och produktprestanda som helt och hållet bidrar till en hållbar utveckling. Vid materialbearbetning och produktutveckling är det av yttersta vikt att kontrollera hela processkedjan, från råmaterial till färdig komponent, för att säkerställa kvalitet, robusthet och prestanda hos slutprodukten. Simuleringsdriven material och produktutveckling förbättras kontinuerligt när det gäller modellernas komplexitet och noggrannhet. En ständigt ökande detaljnivå som kan modelleras möjliggörs genom utveckling av mer beräkningskraft till lägre kostnad. Den globala trenden av digitalisering av industriella system och processer driver på denna utveckling ytterligare.

PROCHAIN  kommer initialt att involvera två akademiska forskargrupper (Hållfasthetslära och Materialteknik) som tillhör Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Dessa forskargrupper har lång och kontinuerlig historia av samarbete i olika forskningsprojekt och i Centrum för Högpresterande Stål (CHS) vid LTU. Deras vetenskapliga meriter och väletablerade samarbete erbjuder en unik miljö för tvärvetenskaplig forskning med industriellt tillämpat fokus.

Kontaktpersoner

Paul Åkerström

Paul Åkerström, Biträdande professor

Telefon: 0920-493542
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Marta-Lena Antti

Marta-Lena Antti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492093
Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Erik Lundholm

Erik Lundholm, Doktorand

Telefon: 0920-491706
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik