Hoppa till innehållet
Prosteel_Image
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

PROSTEEL

Publicerad: 16 juni 2021

Att möjliggöra prediktering av en komponents egenskaper redan i ett tidigt skede av tillverkningsprocessen, baserat på den kemiska sammansättningen, är en nyckelteknologi för digitalisering av framtidens processkedjor. I materialutvecklingsprocesser är det av yttersta vikt att kontrollera hela processkedjan från råmaterial till färdig produkt för att säkerställa kvalitet, robusthet och egenskaper hos slutprodukten. Framtidens simuleringsmodeller måste kunna koppla den kemiska sammansättningen, via mikrostruktur och tillverkningssteg, till de slutliga egenskaperna. Detta ger stora fördelar vid utveckling av konkurrenskraftiga högpresterande material för den globala marknaden.

PROSTEEL samlar ett tvärvetenskapligt konsortium som inkluderar en komplett värdekedja från materialleverantör till slutanvändare. Projektet har som mål att utveckla kunskap, data, och verktyg för att möjliggöra en digitaliserad processkedja

Detta kommer att bidra till att svensk stål-, tillverknings- och fordonsindustri stärker sin konkurrenskraft. Projektet är en förstudie som förväntas resultera i värmebehandlingsrecept och ökad förståelse av sambandet mellan mikrostruktur, mekaniska egenskaper, samt tribologisk prestanda. Flerdimensionella fasomvandlings-egenskapsdiagram och friktion- och nötningskartor kommer att skapas. Projektresultaten ska utgöra grunden för en ansökan om ett fortsättningsprojekt.

Projektpartners

  • Luleå tekniska universitet
  • Gestamp HardTech AB
  • Scania CV AB
  • SSAB EMEA AB

Finansiärer

Projektet finansieras inom Utlysningen "Språngbräda till framtidens metalliska material - Steg 1" inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

MM_VINNOVA

Kontaktpersoner

Marta-Lena Antti

Marta-Lena Antti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492093
Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jens Hardell

Jens Hardell, Professor, Avdelningschef

Telefon: 0920-491774
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik