Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten medfinansierar Centrum för Högpresterande Stål Etapp 3.

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar Länsstyrelsen för en hållbar utveckling i länet.