Hoppa till innehållet
Tribolab.jpg

Tribolab - tribologiskt forskningslaboratorium

Publicerad: 2 mars 2010

Tribolab är ett av Europas största tribologiska laboratorier med ett stort antal avancerade tribologiska mätutrustningar. Här utförs både forskningsprojekt och tribologiska mätningar åt företag inom slitage, smörjning, friktion och underhåll. Här finns tillgång till världsledande forskarkompetens från Luleå tekniska universitet.

Tribolab erbjuder:

  • Tribologiska mätningar utförda med unik utrustning och utgående från internationella krav.
  • Utvecklingsuppdrag och utvecklingsprojekt samt utbildning inom områdena tribologi, reologi, underhålls- och tillståndskontroll.
  • Kontakter med forskare och företagsnätverk som ökar dina möjligheter att samarbeta i projekt för att lösa gemensamma problem.