Hoppa till innehållet
brazilian_dic.jpg

Utrustning Complab Hållfasthetslära

Publicerad: 6 februari 2012

Complab Hållfasthetslära har utrustning och maskinpark för att genomföra en mängd olika tester av både material och komponenter.

 

Beskrivning av vår maskinpark

tensile_test_machine_1.png

Elektro-mekanisk belastningsmaskin, Dartec M1000/RE.

Avsedd för mekanisk provning av material och mindre komponenter. Används i första hand för långsam statisk belastning i drag och tryck. Kan förses med ugn för provning vid höga temperaturer.

Max kraft: 100 kN

Max slaglängd: 100 mm

Max hastighet: 100 mm/s

tensile_test_machine_2.png

Servo-hydraulisk belastningsmaskin, Instron 1272

Avsedd för mekanisk provning av material och mindre komponenter. Används för provning i drag och tryck samt för utmattningsprovning.

Max kraft: 20 kN

Max frekvens:  50 Hz

tensile_test_machine_3.png

Servo-hydraulisk belastningsmaskin, Dartec M1000/RK

Avsedd för mekanisk provning av material och komponenter. Används för provning i drag och tryck samt för utmattningsprovning.

Max kraft: 250 kN

Max slaglängd: 150 mm

Max frekvens:  20 Hz

tensile_test_machine_4.png

Hydraulisk belastningsmaskin Instron, VHS160/100-20

Avsedd för mekanisk provning av material och komponenter vid höga hastigheter. Används för provning i drag och tryck

Max kraft: 100 kN vid dynamisk last.

Max hastighet: 20m/s

DSC_0032.jpg

Tryckluftkanon, egen konstruktion

Avsedd för mekanisk provning av material och komponenter vid mycket höga hastigheter. Används i första hand för stötprovning och kollisionsprovning.

Max hastighet: cirka 200 m/s

air_gun.png

Split Hopkinson Pressure Bar, egen konstruktion

Avsedd för mekanisk provning av material och komponenter vid höga hastigheter. Används i första hand för tryckprovning vid höga töjningshastigheter. Kan förses med induktiv uppvärmning för provning vid höga temperaturer.

highspeed_camera.PNG

Höghastighetskamera Ultranac FS501

Avsedd för höghastighetsfotografering av snabba förlopp. Används i kombination med andra utrustningar för fotografisk registrering av mycket snabba händelser som slag och kollisioner. Bildfrekvens upp till 20 miljoner bilder per sekund är möjlig.

powder_filling_machine.jpg

Pulver fyllningsmaskin

Används för att studera fyllningsförlopp

Mätsystem, GOM, ARAMIS

Avsett för beröringsfri mätning av deformation och töjning. Används i kombination med belastningsutrustningar för att med hjälp av digitala bilder undersöka ett materials respons på mekanisk belastning

Mätsystem, Zimmer 100D

Avsett för beröringsfri mätning av rörelse. Används i kombination med belastningsutrustningar mm för att mäta ett objekts förflyttning vid både långsamma och snabba förlopp. Två separata kanaler finns vilket möjliggör mätning av relativ rörelse.

Induktionsvärmare, EDF Sinac 5 SH

Avsedd för induktiv uppvärmning av mindre provkroppar. Används i kombination med belastningsutrustningar för att möjliggöra provning vid förhöjd temperatur. Temperaturen styrs med hjälp av pyrometer och reglersystem.