AIST besöker LTU

Publicerad: 14 oktober 2019

Luleå tekniska universitet (LTU), institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM), och Centrum för Högpresterande Stål (CHS) stod som värd för ett besök från Association for Iron and Steel Technology (AIST) under en av deras studieresor i Europa. AIST är en globalt ledande organisation inom nätverkande, utbildning och hållbarhetsprogram inom stålindustrin. Med över 17 500 medlemmar i över 70 länder arbetar de med att främja teknologisk utveckling inom produktion, bearbetning och användande av stål.

Prorektor Prof. Pär Weihed hälsade välkommen och berättade om LTU:s utbildnings- och forskningsaktiviteter. Därefter presenterades tre olika forskningsämnen vid TVM av Prof. Marta-Lena Antti (Materialteknik), Prof. Pär Jonsén (Hållfasthetslära) och bitr. prof. Jens Hardell (Maskinelement) med fokus på deras forskningsinsatser kopplade till utveckling och användning av stål. Prof. Antti framhöll även att en av de största styrkorna inom TVM är det nära och tvärvetenskapliga samarbetet mellan olika forskningsämnen gällande både kunskap såväl som experimentell forskningsutrustning.

Studiebesöket avslutades med en rundvisning i de tre forskningslaboratorierna på materialteknik, hållfasthetslära och maskinelement där besökarna från AIST fick se den samlade infrastrukturen som finns tillgänglig vid TVM för utveckling och utvärdering av nya stål såväl som dess egenskaper inom olika tillämpningsområden.Besökarna från AIST var mycket nöjda med studiebesöket och den inblick de fått i stål-relaterad forskning som pågår på LTU.