Disputation Hao Qin

Publicerad: 12 maj 2016

Den 25:e april 2016 disputerade Qin Hao inom ämnet Materialmekanik vid Luleå Tekniska Universitet. . Avhandlingen har titeln "Multiresolution Continuum Theory and Dislocation Densiry Based Consitutive Relations".

Fakultetsopponent var professor Kenneth Runesson, Chalmers Universitet, Sverige. Ordförande vid disputationen var professor Lars-Erik Lindgren, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet.