CHS_logo_eng

Verksamhetsidé

Centrum för högpresterande stål genomför teknikutvecklings- och forskningsprojekt, inom området högpresterande stål, för att öka industrins kompetens och konkurrenskraft med syftet att skapa tillväxt. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan universitet, industri och forskningsinstitut.