Hoppa till innehållet
Om Cmis
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

CMIS – med fokus på drift och underhåll

Center for Maintence and Industrial Service, CMIS, vid Luleå tekniska universitet ska främja och etablera en nära samverkan mellan universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor.

CMIS verksamhetsmodell baseras på fyra hörnstenar

  • Samverkan & samarbete – CMIS utgör en nationell och internationell plattform för att bedriva forskning och utveckling inom drift- och underhåll
  • Forskning & innovation – CMIS konceptualiserar, initierar och genomför forskning- och innovationsprojekt och -aktiviteter inom området drift och underhåll. Dessa projekt sammanför forskning och branschnytta som skapar mervärde och innovation.
  • Utbildning – CMIS konceptualiserar, initierar och genomför kompetensförsörjningsaktiviteter såsom akademiska kurser och uppgradsutbildningar utbildningar inom området drift och underhåll samt erbjuder medlemmarna möjlighet till examensarbete och praktik via LTU:s studenter.
  • Kunskapsspridning – CMIS konceptualiserar, initierar och genomför aktiviteter och bidrar till kunskapsspridning och kompetensförsörjning genom doktorsavhandlingar, vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, workshops, konferenser, kongresser, webinars etcetera, inom området drift- och underhållsteknik.

Mål och vision

Mål
Vårt mål är att skapa en ledande, konkurrenskraftig nationell och internationell och samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom drift och underhåll.

Vision
Vår vision är att göra svensk industri världsledande inom utveckling av produkter och tjänster med fokus på hållbar drift och underhåll