brandtest-ugn-ltu.jpg
Ulla Grönlund, prefekt samhällsbyggnad och naturresurser och Professor Milan Veljkovic, visar tester från nya brandugnen. Foto: Richard Renberg

Unik brandugn på LTU

I världen finns bara ett tiotal. Det handlar om en brandugn som nu finns hos Complab vid Luleå tekniska universitet. Genom att ugnen testar både hur belastning och brand påverkar byggnads- och konstruktionsdelar av stål, betong och trä kan avancerade mätningar göras.

För blivande brandingenjörer är testmiljön med brandugnen på LTU en fantastisk möjlighet till praktiska laborationer. Här kan de under trygga omständigheter få se det räddningstjänsten upplever i verkligheten i samband med räddninginsatser när en byggnads pelare till slut brister på grund av belastning och eld.

- Förra veckan var det första gången vi använde brandugnen i undervisningen, och studenterna fick verkligen en aha-uplevelse när de kunde jämföra det de läst, med verkligheten, säger professor Milan Veljkovic.

owen-firelab.jpg
Den nya brandugnen på Complab på LTU.

Denna dag utförs ett experiment där en träpelare utsätts för en belastning av 120 kN (motsvarande 12 ton) och samtidigt hettas upp till 500 grader, till slut brister balken. Hela förloppet i ugnen kan följas på en bildskärm, liksom data om temperatur fördelning inom provkroppen, belastning och tid.

- LTU kommer framöver att satsa mycket på att ha bra utrustning för experimentiell verksamhet. Våra civilingenjörsstudenter ska själva få se, höra och känna det de studerat och simulerat i sina datorer, säger Ulla Grönlund, prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

ltu-ugn-unik-brandutbildning.jpg
Testresultat

Den nya brandugnen innebär att brandingenjörsstudenterna på LTU som läser påbyggnad brandteknik med inriktning mot byggkonstruktion numera har möjlighet till eget labb. Här kan de se vilka kännetecken en byggnadsdel har när den är på väg att kollapsa under brand. De kan även praktiskt studera hur utformning och dimensioner påverkar hur länge en eldhärjad byggnad håller.

cement-i-balk.jpg
Stålpelare som fyllts med en speciell betong.

Brandugnen på LTU är den enda i sitt slag i Sverige och kan även användas för produktutveckling för konstruktioner som utsätts för belastning och brand. Just nu testar labbet en ny produkt, en stålpelare som fyllts med en speciell betong för att fördröja att pelaren att brister, om den utsätts för brand.

-Här på Complab kan vi testa nya konstruktionsmaterial och innovativa konstruktionselement  samtidigt som vi utvecklar dem, säger Milan Veljkovic..

Relaterat

Brandingenjör, 210.0 Högskolepoäng

[http://www.ltu.se/edu/program/TYBRG]

Complab

[http://www.ltu.se/centres/complab]

Lars Åström, Chef Complab

[http://www.ltu.se/staff/l/larast-1.9975]

I media

Norrbottens Kuriren: Unik brandugn vid universitetet

[http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6223948]

Finansiärer

Ugnen har delfinansierats av NSS-projektet om säkerhet, EU:s regionala fonder, Kempestiftelserna och institutionens strategiska medel.

Nordic Safety and Security

[http://www.nssproject.com/]

Kempestiftelserna

[http://www.kempe.com/index_start.html]

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att minska den regionala obalansen inom EU. ERUF finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Det övergripande målet för programmet är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa.

Taggar

Sidansvarig och kontakt: Katarina Karlsson

Publicerad: 6 december 2011

Uppdaterad: 12 april 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016