EIC_map_LTU

Centrum för Innovation och eHälsa

Välkommen till Centrum för Innovation och eHälsa, EIC, vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Centrumbildningen drivs tillsammans med Region Norrbottens och Norrbottens Kommuner.

 EIC verkar för att utveckla nya lösningar inom hälsa, vård och omsorg genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Utvecklingen sker i samverkan med parterna, kommuner och företag. Centrumbildningens mål är att skapa ett gott samarbete mellan universitet, forskning, verksamheter, företag och samhälle. Samarbete som i slutändan genererar industriell tillväxt.

Nyheter »

Egnell Per-Olof.jpg

Per-Olof Egnell

Verksamhetsledare
Luleå tekniska universitet
Hälsovetenskap
Innovation och ehälsa
Institutionen för hälsovetenskap
0920-492089