Hoppa till innehållet
EIC toppbild
Ett av de prioriterade områdena projekt vid EIC är vård och omsorg i glest befolkade områden Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Centrum för Innovation och eHälsa

Välkommen till Centrum för Innovation och eHälsa, EIC, vid Institutionen hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet.

 EIC verkar för att utveckla nya lösningar inom hälsa, vård och omsorg genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Utvecklingen sker i samverkan med Region Norrbotten, kommuner och företag. Centrumbildningens mål är att skapa ett gott samarbete mellan universitet, forskare, hälso-, vård- och omsorgsverksamheter, företag och samhälle. Samarbete som i slutändan genererar industriell tillväxt.

EIC
Vårt erbjudande och uppdrag

EIC är en samverkansnod mellan akademi, landsting, kommuner och näringsliv som genom gemensamma ansökningar om forsknings- och utvecklingsmedel utvecklar digitala lösningar till stöd för individens framtida behov av användarvänliga digitala lösningar.

Nyheter
Foto: Pixabay
Tryggare vård med digitala lösningar

Teknik underlättar äldres vardag och frigör personalresurser så att verksamheterna klarar av den framtida demografiska utvecklingen. Det visar resultaten av projektet RemoAge, där nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar under tre år utarbetats och testats.

Egnell Per-Olof.jpg
Luleå tekniska universitet