Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på Centrum för Innovation och eHälsa, EIC. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

12 miljoner satsas på samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmiljö

Publicerad: 27 december 2017

Samverkansmiljön ska bli en naturlig plats vid Luleå tekniska universitet där forskare, vård- och omsorgsaktörer och företag ska kunna mötas för att möjliggöra nya projekt som ska utveckla och testa nya arbetssätt med nya digitala produkter och tjänster.
Centrumbildningen Innovation och eHälsa, EIC, är koordinator och projektledare.

– Tanken är att patienter, brukare och anhöriga, vård- och omsorgspersonal, företag och forskare ska kunna nyttja sina kompetenser, prioritera utifrån behoven och göra gemensamma ansökningar till olika utvecklingsprojekt, säger Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på Centrum för Innovation och eHälsa. 

Projektet utgår från det behov av tjänster som finns när individen vistas i sin hemmiljö, vilket även omfattar mobila lösningar. Förutom Centrum för innovation och eHälsa ingår parterna Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten, Tieto Healthcare & Wellfare AB, Alkit Communications AB och Skyresponse AB i satsningen.

– Projektet är öppet för samverkan mellan fler företag och organisationer som tillsammans ska lägga grunden för samverkansmiljön. Det är första gången som vi samverkar med företag i partnerskap och tanken är att deras kompetenser ska bidra till att hitta fler intressanta utvecklingsprojekt, säger Per-Olof Egnell.

Projektet finansieras av parterna, Tillväxtverket samt Luleå kommun med start i januari 2018 och pågår under tre år.

Kompletterande nytt laboratorium

I projektet kommer även ett Human Health and Activity lab att vara en viktig del. Det är en satsning som nyligen beviljats 1,8 miljoner från LTUs Labfond och Kempestiftelserna för att köpa utrustning till att bygga upp en innovativ forsknings- och utbildningsmiljö.  Här ska forskare, studenter och övriga intressenter kunna mötas för att tillsammans utveckla tekniska lösningar, som exempelvis produkter, tjänster och smarta– och användarvänliga miljöer, på ett tidigt experimentellt stadium i ett arktiskt klimat.

– Det är viktigt att förbättra möjligheterna att möta den demografiska utmaningen i samhället genom tvärvetenskaplig forskning och användardriven innovation som fokuserar på samspelet människors hälsa, aktivitet, miljö och teknik och hur dessa bättre kan matchas till varandra, säger Kåre Synnes, professor i distribuerande datorsystem vid Luleå tekniska universitet.
– I detta arbete har universitet unika möjligheter eftersom här bedrivs forskning och utbildning inom både hälsa och teknik, säger Margareta Lilja, professor och ämnesföreträdare i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.

Under våren 2018 kommer upphandling och inköp av utrustning att ske och målet är att börja använda laboratoriet hösten 2018. Läs mer i relaterad artikel nedan.

– Det finns ett stort behov av samverka mellan olika aktörer för att klara de framtida behoven i samhället. Samverkansmiljön och de kompletterande labben som finns på universitet skapar goda förutsättningar för att samverka över gränserna, säger Per-Olof Egnell.

I media: