Hoppa till innehållet

Aktivitetslaboratoriet

Syftet med aktivitetslaboratoriet är att utveckla teknik och metoder för att stödja vardagliga aktiviteter i hemmiljö. Målet är att personer med nedsatt förmåga skall kunna leva ett rikt liv så länge som möjligt. I aktivitetslaboratoriet finns därför ny teknik för att studera aktivitet i syfte att utveckla både teknik, bedömningsmetoder och interventioner.

Aktivitetslaboratoriet kommer användas vid både forskning och undervisning kring bedömning av behov samt åtgärder för att människor ska fungera i sina dagliga aktiviteter i hemmiljö. Aktivitetslaboratoriet fungerar även som en miljö för test, innovation, utveckling och demonstration tillsammans med kommuner, regioner och företag samt intresseorganisationer.

Var finns Aktivitetslaboratoriet?

Aktivitetslaboratoriet finns vid institutionen hälsa, lärande och teknik vid Luleå Tekniska Universitet. Det är implementerat i den träningslägenhet (D420) som nyttjas för undervisning främst inom arbetsterapi och omvårdnad.  Lägenheten består av ett kök och vardagsrum, ett sovrum och arbetsrum, ett badrum samt en arktisk trädgård.

Vad finns i Aktivitetslaboratoriet?

Miljön i Aktivitetslaboratoriet är anpassningsbar efter olika behov. Kök och badrum utrustade med höj- och sänkbara sektioner (handfat, skåp och arbetsytor) och badrummet har en automatisk bidétoalett med torkfunktion. Sängen i sovrummet är fullt elektriskt justerbar. Arbetsplatsen ger möjlighet till ergonomisk anpassning.

Förutom detta finns digital välfärdsteknik och hjälpmedel för att stödja aktiviteter i hemmiljö. I Aktivitetslaboratoriet kan personers position, hållning och vitala fysiologiska parametrar följas genom olika sensorsystem och video.

Vad kan mätas i Aktivitetslaboratoriet?

Laboratoriet är utrustat med teknik som dels är integrerad i miljön och som dels kan bäras av personer. I miljön finns flera system för positionering av personer och saker, till exempel genom aktiv spårning av burna givare eller genom passiv spårning med takmonterade sensorsystem. Ett videobaserat system kan genom fasta och rörliga kameror samt mikrofoner följa personers aktivitet i miljön. Utöver detta finns flertalet sensorsystem, både fasta (passiva) och bärbara (aktiva), för att följa fysiologiska parametrar som puls, respiration (andning), rörelse (muskelaktivitet), stress (hudkonduktans), ögonrörelse (eye-tracking) och cerebral aktivitet (hjärnans elektriska mönster).

Aktivitetslaboratoriet – Ett smart hem

Aktivitetslaboratoriet är utformat som nästa generations ”smarta hem” där så många parametrar som möjligt kring en persons aktivitet kan följas med olika typer av system. I labbet finns passiva system som är integrerade i miljön samt aktiva system som bärs av personen. Sammantaget ger alla dessa tekniska enheter en stor mängd data som kan integreras i ett system för dataanalys och styrning.