Hoppa till innehållet

Engagerat vid seminarium om vård och omsorg i hemmet

Publicerad: 26 augusti 2019

Förbättrad samverkan mellan kommunerna och region Norrbotten var ett av de ämnen som lyftes under konferensen Behovsseminarium: Vård- och omsorgstjänster i hemmet.
– Det är bra att få bekräftat att vi är flera som har samma bekymmer. Och att vi kan komma med förslag på förbättringar, säger Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen i Piteå kommun.

Det här var det andra av sammanlagt fyra behovsseminarier som ska genomföras av Centrum för innovation och E- hälsa, EIC, vid Luleå tekniska universitet.

På förmiddagen samlades verksamhetsutvecklare inom hälsa, vård och omsorg och personal som arbetar i patienters eller brukares hemmiljöer.

De delades in i grupper och fick i uppdrag att diskutera utifrån temana planera, utföra, följa upp och utvärdera och slutligen förbättra. Diskussionerna väckte stort engagemang bland deltagarna.

Ett genomgående ämne bland grupperna var bristen på personal och kompetens. Detsamma gällde samordningen i verksamheterna mellan kommunerna och Region Norrbotten.

– Till exempel när någon blir dålig på ett äldreboende och måste till sjukhus så har ju det gjorts en rad noteringar i journalen. Men personalen i regionen kan inte gå in och läsa det. Det har gjorts en hel del arbete innan patienten hamnar på sjukhus och det vore ju bra att veta, säger Carina Kapraali, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Haparanda kommun.Efter lunch anslöt forskare och representanter från kommuner och företag. De fick ta del av redovisningen av grupparbetena från förmiddagen.Jessica K Ljungberg, professor i teknisk psykologi tyckte att det var mycket intressant att få lyssna på alla idéer.

– Jag har precis blivit anställd här vid Luleå tekniska universitet och det här ligger i linje med det jag håller på med, säger hon.

David Karlsson, utvecklingschef vid företaget Skyresponse, var mycket imponerad av det teknikfyllda aktivitetslaboratoriet, som Per- Olov Egnell, verksamhetsledare vid EIC, visade i slutet av dagen.

– Det är jätteintressant med utrustningen. Jag känner att vi har något att bidra med här, säger han.