Hoppa till innehållet

Gott om idéer för samarbete i Arktis

Publicerad: 9 maj 2019

Det var många idéer på möjlig samverkan som kom upp vid det första mötet inom förstudien Nordiska arktiska innovationsmiljöer, NAI.
– Jag är mycket nöjd och ser fram emot nästa möte som genomförs i Uleåborg i slutet av maj, säger Per- Olof Egnell, verksamhetsledare på EIC, vid Luleå tekniska universitet.

Centrum för innovation och e-hälsa, EIC, har beviljats medel från EU- programmet Interreg Nord för att göra förstudien som ska undersöka samverkansmöjligheter inom området hälsa, vård och omsorg.

I projektet ingår även Oulu University of Applied Science (OAMK)/Uleåborgs tekniska högskola, Luleå kommun och Region Norrbotten.

Det första mötet med samverkansparterna genomfördes i slutet av april. Bland annat gjordes en kartläggning av pågående forskningsprojekt och behov, för att hitta gemensamma nämnare och möjligheter att utveckla projekt.

Sänkte pulsen

Karoliina Paalinmäki- Pakki från Uleåborg universitet berättade om hur hon utvecklat en digital virtuell 360°- miljö med förklarande videor och texter av ett besök på datortomografin för personer med hjärtsvikt.

– Där kan patienten förbereda sig och se hur det ser ut, säger hon.

För att gå vidare i den virtuella visningen och titta på till exempel väntrum eller sköterskeexpedition finns det knappar att trycka på i bilden.

Tack vare den här förberedelsen har patienterna lägre puls, eftersom rädslan minskar inför undersökningen.

– Och det är viktigt eftersom för hög puls försvårar tolkningen av tomografin, säger Karoliina Paalinmäki- Pakki.

Gemensamma utvecklingsfrågor

Ulrik Röijezon, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, skulle vilja gå vidare med forskning på äldre som faller i hemmet.

– Man har kunnat se att det sker oftare under den mörka årstiden, även inomhus. Där kan man se en koppling mot Arktis eftersom det handlar om årstider. Det vore intressant att se om fallen minskar om man förändrar ljussättningen hos de äldre. Jag ser samarbetsmöjligheter där vi kan få in mycket data, säger han.

Maria Jansson, projektledare för förstudien, summerade sedan dagen och konstaterade studien är viktig för att hitta gemensamma utvecklingsfrågor och möjligheten att söka medel är nyckeln till fortsatt verksamhet efter förstudiens slut.