Hoppa till innehållet

Högtidlig invigning av Aktivitetslaboratoriet

Publicerad: 24 oktober 2019

Med tal, bubbel och snittar invigdes Aktivitetslaboratoriet på Luleå tekniska universitet.
- Äntligen. Det känns speciellt att fira det här. Det har ju tagit lite tid att färdigställa, sa Gunilla Isaksson, prefekt för Institutionen för hälsovetenskap, när hon klippte det blågula bandet vid ingången.

Innan dess höll prorektor Cathrine Norberg tal där hon tackade alla som engagerat sig i arbetet med laboratoriet.

– Där finns många intressanta tekniska lösningar. Det behövs för framtidens samhällsutmaningar. Det är så roligt att vi är här nu och att vi har ett laboratorium för framtiden, sa hon.

Margareta Lilja, professor emerita i arbetsterapi har varit en av dem som arbetat för Aktivitetslaboratoriet.

– Det började 2014 med diskussioner i olika grupper. Centrum för innovation och ehälsa, här på Luleå tekniska universitet har stor del i att arbetet kom igång. Och 2017 blev det klart med medel från Kempestiftelsen och

Universitetets labbfond.

En samverkansmiljö

Tanken var att utgå från den träningslägenhet som redan fanns. Det unika med det här laboratoriet är den kompetens som finns här, inom både teknik och vårdforskning. 

Anneli Nyman, lektor i arbetsterapi och Kåre Synnes, professor i distribuerade datorsystem, presenterade teknik som installerats och hur den kan användas.

– Det är massor av små delar som är sammansatta i ett system. Det här är en samverkansmiljö för olika universitetsämnen, kommuner och regionen, sa Kåre Synnes.

Här ska det gå att arbeta med testutveckling och verksamhetsutveckling samt demonstrera produkter och miljöer.

– Det går att göra bedömningar av aktivitetsutförande, aktivitetsmönster och rörelsemönster. Det går också att se hur vila och återhämtning hos en person ser ut samt prova olika hjälpmedel, sa Anneli Nyman.

Det är bara några exempel på vad Aktivitetslaboratoriet kan användas till, samtidigt som användningsområdena utvecklas kontinuerligt.