Hoppa till innehållet

Hur främjas aktivitet för personer med demens?

Publicerad: 13 september 2018

Under en heldag möttes vårdpersonal, företagare inom digitaliseringsbranschen, forskare från Luleå tekniska universitet och brukar- och patientorganisationer. Syftet var att främja ökad aktivitet för boende på vård- och omsorgsboende, genom att hitta bättre planeringsverktyg för de boendes personliga aktiviteter.

– Vi behöver ett verktyg där vi kan planera aktiviteter för var och en av de boende både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska vara lätt tillgängligt för personal, anhöriga och de boende, så att man kan gå in och se vad en boende gjort och vad som planerats in framöver, sade Ulla Rova, enhetschef vid Midskogens vård- och omsorgsboende i Luleå.

Att mötas och bidra med olika kunskap och erfarenheter för att under en dag tillsammans skapa nya idéer om en lösning som kan fungera i verkligheten, det var utmaningen för deltagarna vid idéseminariet som hölls i veckan, med uppdraget: Främja ökad aktivitet för boende på vård- och omsorgsboende. Seminariet var en del av projektet Samuel som ska vara en samverkansmiljö för företag, vård- och omsorgsverksamheter, akademin och medborgare, där digital teknik kan testas och utvärderas i samverkan mellan aktörerna.

Aktiviteter för dementa livsviktigt

Idéseminariet inleddes ytterst konkret med att personal på en av avdelningarna på Midskogens vård- och omsorgsboende i Luleå, som vårdar yngre demenspatienter (60 år och yngre) berättade om sin verksamhet och om ett problem de identifierat och behövde hjälp med. En bättre lösning skulle kunna höja livskvaliteten för de boende. För personer med demens är det viktigt att få aktiviteter som är kopplade till dem som personer och deras förmåga.  En person som tidigare gillade att dansa, att lyssna på musik, eller att springa, kan må bättre och bli tryggare, lugnare och gladare om sådana aktiviteter erbjuds. För personer med demens är aktiviteter efter förmåga livsviktigt.

– Det handlar om att en dement människa vaknar upp och blir piggare mentalt genom att göra aktiviteter. Att de blir bemötta som en person, en människa och inte en sjukdom, sade Elisabet Bergdal, undersköterska på Midskogens vård- och omsorgsboende i Luleå.

Olika kompetenser viktiga

Problemet för personalen Midskogens vård- och omsorgsboende i Luleå, var att de inte hade något bra verktyg för aktiviteter. Nu gjordes noteringar på papper om vad för aktiviteter som ägt rum och som skulle äga rum men det var svårt att kommunicera vid överlämning, när vikarier togs in eller när anhöriga ville veta vad deras make/maka eller mamma/pappa gjort under veckan. Vad har pappa gjort i dag och vad tyckte han om det? Vem av mina arbetskamrater hjälpte Agda att komma ut på gården och hur var det?

Dagens uppdrag på idéseminariet blev att diskutera vilka olika digitaliseringsverktyg som kunde underlätta planering, uppföljning och återberättande om en boendes aktiviteter. Deltagarna fick ta del av olika tekniska lösningar som finns i dag och därefter sattes de i olika diskussionsgrupper.

– För att vi som jobbar med utveckling av IT-produkter verkligen ska förstå vad det är för problem vi verkligen ska lösa, var ”skon klämmer”. är det viktigt att träffa dem som verkligen ska använda våra produkter som vi utvecklar, och inte bara ledningen som beslutar vad som ska köpas in. Att träffas så som vi gjort i dag skapar en kreativ miljö där alla bidrar med olika kompetenser, sade Emil Lilja, Evado.

I slutet av dagen presenterades olika förslag på lösningar med hjälp av digital teknik.

– Jag tycker att det har varit en kanondag, just att träffas från så många olika kompetenser och verksamheter, forskare, personal från vård- och omsorg och från IT–branschen, sade Britt-Inger Jonsson, organisation- och miljösamordnare vid utvecklingsenheten på socialförvaltningen i Bodens kommun.