09:00 21 okt
EU_logga

Idéseminarium: Rehabilitering i hemmet

21 okt. 2019, 09:00 - 16:30
Luleå, Luleå tekniska universtiet, D 770 (se karta i länken anmälan)
Svenska
OBS! Förlängd anmälan tom 15/10 kl 16:00 via mejl till maria.jansson@ltu.se, ange önskemål ang kost
Kostnadsfritt
Publicerad: 29 januari 2019

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för välfärden. Genom att nyttja digitalisering skapas nya lösningar samtidigt som resurser kan användas mer effektivt. Projektet Samuel samordnar och stimulerar gränsöverskridande samverkan mellan alla aktörer inom hälsa, vård och omsorg.

Syftet är att skapa gemensamma utvecklingsprojekt och projektansökningar som syftar till verksamhetsutveckling, tillväxt och forskning. I projektet genomförs återkommande verksamhetsdialoger och behovsanalyser med personal, brukare, patienter, närstående, företag och forskare. Temat för detta seminarium är rehabilitering i hemmet, ett mycket aktuellt område, ett område där digitala lösningar passar bra. Målgruppen för seminariet är personal, forskare och företag som arbetar med eller har idéer om rehabilitering i hemmiljö och hur den kan stödjas med digitala lösningar. Under dagen kommer forskare presentera sina projekt och/eller projektidéer. Företag pitchar och demonstrerar tjänster, produkter och lösningar. I mindre intressegrupper diskuteras sedan hur projektidéer kan tas vidare, eller hur behov och möjligheter formar nya projektidéer.

Var med och skapa framtidens vård- och omsorgstjänster i hemmet

Arrangemanget är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår. Föranmälan krävs.

Program

09:00    Välkommen av projekt Samuel

09:10    Gästföreläsare

09:55    Kaffe

10:15    Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

10:45    Presentation av projekt och projektidéer

11:45    Företagspitchar

12:30    Lunch

13:30    Demonstration av tjänster och verktyg

14:15    Personal, företag och forskare diskuterar projekt/projektidéer som kan arbetas vidare med

15:15    Presentation av projekt/projektidéer

15:55    Avslut och tack!

16:30    Invigning av aktivitetslabbet, se separat inbjudan

$!userInfo.givenName Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson, Projektkordinator

Telefon: 073 142 7345
Organisation: Norrbottens Kommuner
Maria Jansson

Maria Jansson, Projektledare, Projektledare EIC

Telefon: 0920-493005
Organisation: Innovation och ehälsa, Verksamhetsstöd, Institutionen för hälsovetenskap