Hoppa till innehållet

Konferens om behov bland äldre och personer med funktionsnedsättning

Publicerad: 10 april 2019

Med frågeställningen om hur digital teknik kan hjälpa till att utveckla tjänster för årsrika och personer med funktionsnedsättning genomfördes det första av fyra behovsseminarier som projektet Samuel ska ha under 2019.
- Först får representanter från patientföreningar, pensionärsföreningar, politiker i tillgänglighetsrådet och spetspatienter från Region Norrbotten beskriva sina behov, sedan ska företag, kommuner och Region Norrbotten komma in, säger Per- Olof Egnell, verksamhetsledare.

Han menar att om de senare är med redan från början i diskussionerna finns det en tendens att de kommer med lösningarna direkt. Här ska först patient- och pensionärsföreningarnas representanter komma till tals och göra en kartläggning av behoven.
Dagen började med att deltagarna delades in i grupper och tillsammans fick de allt eftersom besvara en rad frågeställningar. De handlade om trygghet, delaktighet och självständighet samt inflytande över sin egen vård och hälsa.
– Diskutera när känner jag mig trygg och otrygg och hur ska det vara för att jag ska känna mig trygg, instruerade projektledaren Maria Jansson.

Diskussionerna blev intensiva och sedan skrev deltagarna ner punkter på blädderblocksblad.

Vid redovisningen visade det sig att det var flera grupper som tagit upp oron för vem som kommer in i deras hem. Även mänsklig kontakt var viktig för flera.
– Nu har vi kommit till ämnet självständighet. Vad är det för mig, när känner jag mig självständig och vad behöver jag för att klara mina dagliga aktiviteter och vad hindrar mig? fortsatte Maria Jansson.
Bladen från blädderblocken blev fulla när grupperna skulle summera sina diskussioner och det handlade om allt från snö som gör det svårt att ta sig fram till hur kollektivtrafiken ser ut och vikten av att mobiltelefonnätet fungerar.

– Det är spännande diskussioner. VI kommer från olika bakgrund och ser saker ur olika perspektiv, sa Ulla Öhman från PRO.

Sammanfattade diskussionerna

Under eftermiddagen anslöt representanter från företag, Region Norrbotten, kommuner och forskare på universitetet. Deltagarna i förmiddagens arbete berättade vad de kommit fram till. Flera punkter handlade om oro för ensamhet, otrygghet och svårigheter att ta sig ut.
Håkan Olsson från företaget Evado och Stig Gabrielsson, socialförvaltningen, Luleå kommun var två av de som medverkade under eftermiddagen.
– Vi behöver er hjälp att utveckla användarvänligheten för tjänster på internet, sa Håkan Olsson.

När Maria Jansson sammanfattade dagen berättade hon att resultatet av arbetet ska sammanställas.
– Målet är att förbättra och bygga ut den digitala tekniken, sa hon.