Hoppa till innehållet

Många idéer om framtidens rehabilitering

Publicerad: 24 oktober 2019

Det var många idéer som kom fram i samband med att projektet Samuel hade seminarium. En del handlade om att använda vr- teknik för träningsprogram i hemmet.
– Då kan man göra olika svårighetsgrader, där man trappar upp träningen. Och vi kan följa upp den på distans, säger Lena Spinord, arbetsterapeut.

Temat för seminariet var rehabilitering i hemmet i framtiden.

Inledningsvis höll Maria Jansson, projektledare för Centrum för innovation och eHälsa, EIC, en föreläsning om jämställdhet och jämlikhet i vården och vad det gäller hälsa, utifrån en rad undersökningar.

Den finns skillnader vad det gäller socioekonomiska grupper, utbildningsnivå och mellan kvinnor och män. Det handlar om allt från den vård som ges till hur ofta individen söker specialistläkare.

Under dagen berättade forskare om pågående projekt eller projektidéer. Representanter från företag presenterade sina produkter och senare diskuterade personal i vård och omsorg tillsammans med forskare och representanter från olika företag nya idéer och även hur det går att utveckla pågående projekt.

Förslag på app

Alla var överens om att det i framtiden kommer att behövas tekniska lösningar och förbättrad kommunikation mellan region och kommuner för bra rehabilitering. Ett förslag var en gemensam digital plattform för aktörerna. Det fanns också förslag om en app som kan överföra information på ett säkert sätt.

När det gäller vr- teknik för rehabilitering och träning i hemmet menar Anneli Nyman, lektor i arbetsterapi och hennes grupp att den skulle kunna användas i flera olika patientgrupper.

– Som psykiatrin, äldrevården och andra. Och så kunde patienten spela in till exempel när de tränar på kvällen. Så kan personal se det nästa morgon.

När Per- Olof Egnell, verksamhetsledare vid EIC, sammanfattade dagen konstaterade han att det sker mycket inom den digitala utvecklingen för vård och omsorg.

– Och vi kommer att erbjuda fler seminarier på det här temat, sa han.