Hoppa till innehållet
Foto: Erica  Lång
Maria Jansson och verksamhetsledare Per-Olof Egnell, Centrum för Innovation och eHälsa, EIC. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Maria är ny projektledare på EIC

Publicerad: 9 juni 2017

Maria Jansson har nyligen anställts som projektledare på centrumbildningen Innovation och eHälsa, EIC. Tillsammans med verksamhetsledare Per-Olof Egnell ska hon verka för att EIC ska bli en samverkansnod mellan akademien, Region Norrbotten, kommuner och näringsliv.

Vad har du gjort tidigare, bakgrund?

– Jag har arbetat med ehälsa sedan 2002. Först som doktorand i olika projekt genom Centrum för distansöverbryggande hälsa, CDH. Jag är systemvetare och disputerade 2007 i ämnet Informatik. Titeln på min avhandling är; Participation, Knowledges and Experiences. Design of IT-Systems in e-Home Health Care. Avhandlingen fokuserar på design av informationssystem och syftet i avhandlingen var att undersöka omvårdnadspersonals deltagande, erfarenheter och kunskaper i designen av informations och kommunikations teknologi.

– Jag har arbetat på Region Norrbotten på FOU- enheten och avdelningen för Regional utveckling där jag bland annat lett e-hälsa projekt på nationell och internationell nivå (SUSTAINS, Journal på nätet). Förutom att leda projekt, skrev jag projektansökningar och initierade samverkan med företag, forskare och verksamheter på lokal, regional, nationell och internationellnivå. Jag var också landstingets representant i IT-samverkans gruppen KOLA, Kommuner och Landsting i samverkan, samt i Norrbottens forskningsråd, NOFO.

– Innovation har jag också arbetat med på strategisk, teoretisk och praktisk nivå. Grönboken “Innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården” är ett diskussionsunderlag som jag skrev när jag arbetade på avdelningen för Regional utveckling. Jag var också ansvarig för sammanställningen av vitboken.

Grön bok

Vit bok (skrift)

– 2014 bestämde jag mig för att testa ett annat område än ehälsa och började arbeta på Arkiv och registratur här på LTU. Här har jag framförallt lett arbetet med att införa ett nytt informationshanteringssystem, dvs ett systemstöd för  dokument- och ärendehantering. Dessutom var jag processledare för informationshanteringsprocessen.

Vad ska du göra i din nya roll på EIC?

– Min anställning är ju en förstärkning av EIC och generellt ska jag arbeta med det som behövs för att EIC ska bli en samverkansnod mellan akademin, Region Norrbotten, kommuner, näringsliv. Vilket innebär att initiera och skapa samverkan med alla ovanstående, men även med andra centrumbildningar, driva arbetet med att skriva projektansökningar, hålla i workshops och arrangera möten/mötesplatser.

Vad ser du framemot med det nya jobbet?

– Jag ser fram emot möten/samverkan med alla aktörer inom eHälsa området.  

Vad ser du för utmaningar?

– Samverkan och framförallt att få in projektmedel.  

Vad från dina tidigare erfarenheter kan du ta med dig in i din nya roll?

– Alla erfarenheter som jag har när det gäller eHälsa, innovation och processarbete tar jag med mig. Där ingår också de nätverk som jag har byggt upp när det gäller utveckling och forskning.  En av många erfarenheter som jag har är att samverkan och bygga upp förtroende tar tid. Samverkan som jag initierade 2011-2014 ser jag resultatet av nu år 2017

Hur ska du och Per-Olof samarbeta?

– Exakt hur vi ska samarbeta är svårt att säga. Vi har arbetat ihop tidigare och jag tycker att vi kompletterar varandra på ett bra sätt.

Beskriv dig själv?

– Jag är en person som försöker ha ett helikopter perspektiv för att se hur saker och ting hänger ihop. Utmanas av komplexitet och gillar att ”ta tag i saker och bena ut” för att så småningom få ordning och reda. För det mesta en glad, trevlig och social person.