Hoppa till innehållet

Konferens om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Publicerad: 30 januari 2017

Den 1-2 februari hålls konferensen ALEC 2017, Artic Light e-He@lth Conference, i Luleå. Konferensen hålls för att diskutera de utmaningar som hälso-och sjukvården står inför där ny teknik kan skapa ett hållbarare och effektivare vårdsystem. Arrangör är Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet är en av samarbetspartnerna och bidrar med många föreläsare.

– Det är jätteviktigt att delta på en internationell arena när det gäller eHälsa och välfärdslösningar för att söka samarbeten och göra en god omvärldsanalys, säger Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på centrumbildningen Innovation och eHälsa, EIC, vid Luleå tekniska universitet. EIC är Luleå tekniska universitets och Region Norrbottens gemensamma centrumbildning som verkar för att finna nya vård- och omsorgssmarta lösningar inom eHälsa.

Per-Olof Egnell ska även hålla en föreläsning om behovet av att utveckla verkliga testmiljöer, där aktörer kan mötas och samverka kring att testa och utveckla lösningar i verkliga miljöer. Han ska även vara moderator för en temaföreläsning om hur tekniken kan bidra till bättre hälsa.

Framtidens utmaningar

Det är femte gången som ALEC-konferensen hålls och fokus ligger på hur hälso- och sjukvårdssystemet behöver förändras för att till fullo kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, men även hur teknik kan användas för att överbygga avstånd, öka tillgängligheten och bidra till en jämlik hälsa. En annan viktig aspekt är hur digitala lösningar kan öka patientens delaktighet, ge dem bättre kunskap och större inflytande över sin hälsa och vård.

På konferensen möts beslutsfattare, innovatörer, företagare, forskare och vårdprofessionella för att lära sig om och diskutera hur de demografiska och geografiska utmaningarna kan lösas, utmaningar som inte bara Norrbotten utan även andra regioner och länder, står inför.

Digital kompetens och högre utbildning

Maria Larsson Lund deltar i konferensen i rollen som utbildningsledare och forskare vid Luleå tekniska universitet. Hennes presentation kommer att ge en inblick i varför och hur högre utbildning behöver förbättra den digitala kompetensen, men också hur den ökade användningen av teknik påverkar medborgarnas möjligheter till aktivitet, delaktighet och hälsa. Presentationen baseras på forskning och erfarenheter från ett förbättringsarbete för högre utbildning om digitalisering, digital kompetens och e-learning.

– Det arbete som vi har gjort på Institutionen för hälsovetenskap är unikt. Vi har fokuserat på att den digitala kompetensen ska genomsyra hela utbildningen. Vi har byggt en progression, där studenterna hela tiden bygger vidare på sina kunskaper och färdigheter. Universitet utbildar framtida yrkesverksamma och då måste vi kunna förmedla den kunskapen som möter samhällets digitala behov.

Maria Larsson Lund ska även vara handledare i workshopen Improving Digital Competence in Europe - how can it be accomplished to make use of the benefits of digital Technology, där begreppet digital kompetens och hur den ökade användningen av digital lösningar både kan stödja och utmana medborgare ska diskuteras.

Föreläsare från Luleå tekniska universitet:

Motivation and Technology – How They Can Come Together to Prevent Disease
Josef Hallberg PhD, Associate Professor in Pervasive and Mobile Computing, Luleå University of Technology (SE)

Cross Sectoral Collaboration – Designing Living Environments for Active and Healthy Ageing
Per-Olof Egnell, CEO at Ehealth Innovation Centre, Luleå University of Technology (SE)

A new landscape for higher education evolves: How can digital competence be enhanced to match needs of a digitalized society?
Maria Larsson Lund, Professor, Program Director of the Occupational Therapy Program at Luleå University of Technology (SE)

eCAP – eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry Using Multi Professional Collaboration
Elin Breivik, Health Economist and Senior Policy Adviser at the Norwegian Center for Ehealth Research (NO)
Catrine Kostenius, Professor at the Department of Health Science, Luleå University of Technology (SE)

Interactive Learning Workshop med handledare från universitet

Improving digital competence in Europe – how can it be accomplished to make use of the benefits of the new digital technology
Facilitators: Maria Larsson Lund, Professor and Program Director of the Occupational Therapy Program at Luleå University of Technology (SE)

Hanna Broberg Danielsson, Senior Lecturer in Informatics at Linnaeus University and researcher at the eHealth institute in Kalmar (SE)

Patient Outcome Measurement – A New Definition of Success?
Facilitators: Dr. Christina Åkerman, President of ICHOM - International Consortium for Health Outcomes Measurement (US)

Inger Lindberg, Strategist knowledge management at Region of Norrbotten. Associate professor at Luleå University of Technology (SE)

Parallella sessioner:

Digital Health Equity Around the World
Moderator: Anita Melander Wikman, Associate Professor at Department of Health Sciences at Luleå University of technology (SE)

 

Kontakt

Per-Olof Egnell

Per-Olof Egnell, Verksamhetsledare

Telefon: 0920-492089
Organisation: Centrum för innovation och e-hälsa, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493833
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Josef Hallberg

Josef Hallberg, Biträdande professor, Meriterad lärare

Telefon: 0920-493177
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

I media:

Taggar