Hoppa till innehållet

Projektet Samuel stöttade beviljad ansökan

Publicerad: 27 november 2018

Luleå Kommuns ansökan ”Trygg och nära vård i hemmet – med stöd av digitala lösningar” har beviljats finansiering med 500 000 kronor av Vinnova. Projektet Samuel (som är en del av EIC) och forskare inom hälsovetenskap har stöttat i ansökningsprocessen och med den strategiska idén.

Kort sammanfattning av projektet: 

”Med utgångspunkt i individens hemmiljö skall testbädden Trygg och nära vård testa innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar. De nya arbetssätten och processerna ska leda till en trygg, nära och personcentrerad vård för den äldre patienten i samverkan mellan flera aktörer.”

Projektet söktes i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar – förberedelseprojekt. Målet med ett förberedelseprojekt är att vid projektslutet ha ett tillräckligt väl beskrivet beslutsunderlag som Vinnova kan ta ställning till, för att kunna besluta om ett genomförandeprojekt ska kunna startas.

Projektet startar 2018-11-15 och pågår till 2019-05-15.