Hoppa till innehållet

Sprider nya arbetssätt med digitala lösningar

Publicerad: 24 november 2016

Förra veckan hölls en konferens på Sunderby sjukhus för att sprida erfarenheter och inspirera till nya arbetssätt med digitala lösningar inom vård och omsorg. Luleå tekniska universitet är en av parterna i det internationella projektet RemoAge, som testat flera digitala lösningar som presenterades på konferensen.

Syftet med konferensen var att sprida erfarenheter om konkreta införandeprocesser i verksamheter för att inspirera andra att komma igång med arbetet, tipsa om framgångsfaktorer samt hinder och svårigheter på vägen. Det är även viktigt att nå medborgare, som har eller kommer att ha behov av dessa tjänster, så att de vet vad de kan efterfråga hos kommuner och landsting, säger Marja-Leena Komulainen, projektledare för RemoAge inom socialtjänsten i länets kommuner, som anordnat konferensen tillsammans med Ingela Johansson, projektledare för RemoAge inom Norrbottens läns landsting.

Hinder och framgångar inom projekten

Projektledare från Haparanda, Övertorneå, Gällivare, Boden och Luleå berättade om sina erfarenheter av att nyttja distansöverbryggande teknik inom ramen för projektet RemoAge. Remoage är ett EU-projekt som ska hitta nya sätt att arbeta med stöd till sköra äldre människor som bor i glesbygd i områden i norra Europa. Syftet är att hitta lösningar som gör det möjligt för dem att längre bo kvar i sina hem. Föreläsarna delade med sig av sina hinder och framgångar av exempelvis mobilt trygghetslarm via GPS, virtuellt samordnad individuell plan, virtuellt anhörigstöd, virtuell rond och nattillsyn.

– Projektledarnas tips vid införandet av de nya arbetssätten är att förbereda ordentligt med syfte och mål innan projektet inleds, ta stöd med tekniken från IT, få med sig chefer och personal som är positiva och få arbetet förankrat i organisationen, sammanfattar moderator Karin Zingmark, utvecklingsavdelningen på Norrbottens läns landsting.

Informera om möjligheterna

Östra Norrbotten, Kalix sjukhus tillsammans med Övertorneå Hälsocentral och specialistvården Neurorehab mottagning, Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin vid Sunderby Sjukhus delade med sig av sina erfarenheter av vård på distans, både i akut skedet och vid planerad verksamhet.

– För att skapa hållbara förutsättningar för distanslösningar måste projektet få fäste i organisationen med rutiner, riktlinjer och metoder på hur man ska gå tillväga, säger fysioterapeuten Malin Eberhardsson.

– Vi måste även sprida information om att möjligheterna finns. Det går fortare att implementera arbetssättet om patienterna efterfrågar dessa möjligheter. Sedan måste personalen förstå vinsterna för att vara med på tåget, säger Moa Bjerner, läkare och medicinsk rådgivare vid akutmottagningen på Kalix sjukhus.

Utforma vårdinsatser efter invånaren

Eftermiddagen avslutades med att Elisabeth Eero, verksamhetschef på hälsocentralen i Övertorneå, berättade om “flippen”, flipping healthcare, där grundidén är att utgå från det som är viktigt för invånaren och vad invånarna kan och vill göra själv och därefter utforma vårdens insatser. Målsättningen är att bidra till bästa möjliga hälsa och trygghet för befolkningen.

– Utvecklingen av de nya arbetssätten kommer att komma ifrån glesbygden här i norr och vi har ett 10-15 års försprång från övriga städer i Sverige, Europa och världen.

Projektet RemoAge pågår till våren 2017. Under den tiden fortsätter implementeringen av de nya arbetssätten och om ett år är förhoppningen att en ny konferens ska genomföras.

– Det var ett stort intresse av konferensen från länet men också från andra delar i Sverige som deltog på distans via video. Jag tror att det stora intresset beror på att tiden är mogen för att utveckla nya arbetsmetoder med stöd av tekniken. Både vården och omsorgen har idag brist på personal och efterfrågan av tjänsterna ökar så att man måste hitta andra sätt att lösa behovet. Det är roligt att vi har fått nya verksamheter intresserade av att ta fram nya arbetssätt för att kunna nyttja tekniken i sin vardag, säger Ingela Johansson. 

Kommentarer från deltagare:

Béatrice Öman, ordförande i socialnämnden, Bodens kommun
– Nya IT lösningar uppfinns varje dag, men att kunna använda dem är inte samma sak. Det väldigt nyttigt att ta del av andras erfarenheter och se hur de använt tekniken. Vi är med i RemoAge projektet och har även tagit del av RemoDem projektet, där vi fick välja några av de digitala lösningar för att se hur vi kan använda dem i omsorgen hos oss. Vi är på rätt väg.

Björn Lundberg, verksamhetschef på Teknikakuten, Norrbottens läns landsting
– Jag kom hit för att lyssna på hur man använder den här tekniken inom vårdverksamhet, för att bättre förstå verksamheten och själv bli bättre en bättre representant för tekniken. Det är fascinerande att tekniken ändå används så pass mycket för att möta patienterna. Det var intressant och inspirerande att få den här stora bilden av Anders Ekholm om vart är vi på väg och hur vi funkar som människor.

Birgitta Hansson, verksam inom PRO, Luleå Norra
– Dessa frågor intresserar mig. Tekniska lösningar är något som kommer att ske vare sig vi vill eller inte, så det är viktigt att veta vad det är frågan om. Det var intressant att lyssna till de olika projekten. Nattkamera är något jag skulle vilja ha. Tekniken kommer med stormsteg och vi kan inte motarbeta det, men det viktigt att det blir ett komplement och inte ersätter de fysiska mötena, utan att man får välja själv.

Maria Larsson Lund, professor och utbildningsledare för arbetsterapeutprogrammet, Luleå tekniska universitet
– Vi arbetar med att utveckla rehabiliteringen för att motsvara de behov som finns i framtiden. Då är det viktigt att ta del av den forskning och de förbättringsarbeten som pågår i landsting och kommun kring de här frågorna. Bland annat har jag fått tips om filmer som kommer att vara jättebra för oss att använda i arbetet med studenterna. Det pågår mycket i ens närhet och man känner inte till allting, dessutom är det väldigt bra för nätverkandet och att öka sin egen kunskap.

Taggar