Hoppa till innehållet
LTU_exterior_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt laboratorium för utveckling av teknikstöd i hemmiljö

Publicerad: 28 december 2017

Human Health and Activity lab är ett nytt laboratorium som ska användas för forskning och utbildning kring hur teknikstöd i hemmet kan utformas för personer med hälsorelaterade behov. En befintlig träningslägenhet på Luleå tekniska universitet utrustas därför med teknik för att exempelvis kunna identifiera, analysera och stödja vardagliga aktiviteter.

– De utmaningar vi står inför genom vår allt mer åldrande befolkning innebär att vi måste hitta nya innovativa lösningar för att vi i framtiden ska kunna behålla vår livskvalitet, även när knopp och kropp börjar fungera sämre. Detta kräver ett intimt samarbete mellan alla aktörer och ett tydligt fokus på brukarna. Vi hoppas kunna utforma både ny teknik och nya metoder med hjälp av det nya labbet, säger Kåre Synnes, professor i distribuerande datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Målet är att Human Health and Activity Lab ska vara en innovativ mötesplats i brytpunkten mellan hälsa och teknik. Laboratoriet ska vara öppet för forskare, studenter, omsorgsaktörer och företag för att tillsammans utveckla och testa tjänster och produkter som bidrar till nya innovationer i mötet mellan människa och teknik. Även organisationer i samhället kommer att kunna vara en del av mötesplatsen.

Tvärvetenskaplig forskning

För att kunna förbättra möjligheterna att möta utmaningarna behövs tvärvetenskaplig forskning och användardriven innovation som fokuserar på samspelet mellan människors hälsa, aktivitet och miljö. Inom vård, rehabilitering och omsorg i hemmiljö ses digitalisering som den enskilt största möjliggöraren för att klara av framtida utmaningar.

– Vi har nu unika möjligheter att bedriva forskning och utbildning inom både hälsa och teknik. Tillsammans med våra samarbetsparter, inom både kommuner, regioner och företag, hoppas vi kunna bidra till att människor till exempel kan stanna längre i sina hem, känna sig mindre ensamma och uppleva sig friskare, säger Margareta Lilja, ämnesföreträdare och professor inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.

Stimulera kreativiteten

För närvarande pågår flera olika forskningsprojekt, men det finns ett stort behov av ett testlabb för att utveckla, testa och utvärdera tekniktillämpningar i en boendemiljö i ett arktiskt klimat och på ett tidigt experimentellt stadium. Human Health and Activity Lab kan bidra med att stimulera kreativiteten i att utveckla innovativa tekniklösningar och bedriva utvecklingen på ett etiskt riktigt sätt. Aktivitetsigenkänning och annan avancerad dataanalys genom maskinlärande är exempel på vad som kan studeras i det nya laboratoriet.

Vid Institutionen för hälsovetenskap finns redan en så kallad träningslägenhet i D-huset på cirka 90 kvadratmeter och det är i denna miljö som det ska skapas en avancerad utvecklingsmiljö kring människors hälsa, ny teknik, nya arbetssätt och utbildningsmiljö. En utomhusmiljö i direkt anslutning till lägenheten möjliggör även studier av påverkan genom vårt arktiska klimat.

Under våren 2018 kommer upphandling och inköp av utrustning att ske och målet är att börja använda laboratoriet hösten 2018.