Hoppa till innehållet

Hälso- och sjukvård oberoende av tid och plats

Publicerad: 24 april 2012

Luleå tekniska universitet är värd för Centrum för Innovation och eHälsa, EIC. Universitetet ligger i Norrbotten, i den nordligaste delen av Sverige. EIC skapar innovativa produkter, tjänster och processer i en unik forskarmiljö som kombinerar hälsovetenskap, systemvetenskap och elektroteknik.

Forskarmiljön har meriterat sig genom internationella forskningsprojekt och driver utvecklingsprocesser som genererar nya behovsdrivna tjänster och produkter med publicerbara forskningsresultat med industriell tillväxt och produkter som mål. Den är internationellt känd som ett kompetenscentrum inom områdena hälso- och sjukvård samt välbefinnande, där informations- och kommunikationsteknik, IKT, utnyttjas för att ge människor bästa möjliga vård i hemmet eller varhelst de måste befinna sig.

Ökad livskvalitet

I framtiden kommer förmågan att leverera hälsovård oberoende av tid, plats och avstånd att vara radikalt förändrat jämfört med idag. Behovsdrivna lösningar med evidens i tillämpad forskning ökar livskvaliteten genom att den gör det möjligt för människor att bo kvar längre i sitt hem trots sjukdom.

Centrum för innovation och eHälsa vid Luleå tekniska universitet har som mål att vara en ledande internationell miljö för forskningen kring hembaserad hälso- och sjukvård. Centrumbildningen är en viktig resurs vid utprovningen av nya lösningar inom sjukvård och omsorg samt stödjer en bred spridning genom utbildning och samarbete med den globala e-hälsobranschen.

Utmaningen blir möjligheter

I den industrialiserade världen pågår en viktig förändring av befolkningens åldersprofil med en allt högre andel äldre personer. Det innebär utmaningar för hur både vård, omsorg och rehabilitering kan tillhandahållas.

I kombination av ökning av personer med långvarig sjukdom och en minskning av den tillgängliga personalen måste mer åstadkommas med mindre resurser.

Den demografiska utvecklingen är den viktigaste drivkraften bakom de nya e-hälsosystemen och tjänsterna. Det är ett välkänt faktum att en hälsosammare livsstil förhöjer livskvaliteten och minskar sjukdom och därmed också det generella vårdbehovet. Preventiva e-hälsolösningar är därför viktiga verktyg för att stödja människor att bevara sin hälsa och därmed undvika sjukdomar.