Norrbotten - en innovativ IKT-region

Publicerad: 24 april 2012

Norrbotten är den glesast befolkade regionen i EU med en befolkningstäthet på endast 2,6 invånare per kvadratkilometer. Många innevånare måste resa långt för att få tillgång till primärvård och sjukhus. De långa avstånden skapar ett stort behov av att kunna leverera hälso- och sjukvård på distans med hög tillgänglighet, medicinsk säkerhet, vårdkvalitet och produktivitet.

Användningen av informations- och kommunikationsteknik, IKT, har upplevts som fördelaktig för sjuka personer som vårdats i hemmet, för deras närstående och vårdpersonal. IKT-baserade lösningar inom hemsjukvården förbättrar tillgänglighet och anpassar vården till personernas personliga behov, samtidigt som patientens säkerhet och bekvämlighet kan stärkas.

Det har inneburit att utvecklandet av IKT-lösningar inom hälsovården har fått hög prioritet, där utmaningarna har förvandlats till möjligheter istället för hinder.

Avancerad infrastruktur

Norrbotten är redan en drivbänk för distansöverbryggande lösningar och denna position utnyttjas inom e-hälsoutvecklingen.
Det finns en avancerad infrastruktur för IKT i regionen. Nio av tio invånare har tillgång till internet i form av bredbandsuppkopplingar. De flesta svenska hem har dator och svenskarna har en hög grad av IKT-kunskap och en villighet att använda redan existerande framkantsteknologi och även att prova nya lösningar, vilket har skapat en fruktbar grund för nya idéer.

Fördelar med IKT

– E-hälsolösningar gör det möjligt att nå alla med hälsovård, överallt och när som helst.

– Stora investeringar görs i ny forskning och innovationsprojekt kring eHälsa för att ytterligare förbättra vårdsystemen och öka den regionala ekonomiska tillväxten.

– E-hälsolösningarna är miljövänliga, eftersom de minskar resorna kopplat till vården.

– Den ger utökad tillgång till expertkompetens till lägre kostnader.