Organisation

Publicerad: 25 april 2012

Centrum för Innovation och eHälsa är en centrumbildning vid institutionen för hälsovetenskap på Luleå universitet. EIC leds av en verksamhetsledare.

EIC har en styrgrupp som består av ledamöter från avtalsparterna Region Norrbotten tillsammans och Luleå tekniska universitet. För att ytterligare stötta verksamheten finns en referensgrupp från avtalsparterna knutna till centrumbildningen.