Hoppa till innehållet
IKT i vården
Vårdpersonal vill att det ska finnas en tydlig vinst utifrån omsorgens värden när IKT införs i arbetet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Otydlighet vid införande av teknik i vården

Publicerad: 25 maj 2015

Det finns en uppfattning i samhället om att vårdpersonal gör motstånd vid införande av Informations- och kommunikationsteknik, IKT. Maria Andersson Marchesoni, doktorand vid Luleå tekniska universitet, ville få en djupare förståelse för hur personal resonerar och det har hon studerat sin forskning.

– Man gör det lätt för sig när man säger att personalen är bakåtsträvare, men det finns så mycket mer att ta i beaktning.

Vården är en sektor som hela tiden genomgår förändringar. En av förändringarna är införandet av IKT för att effektivisera, kvalitetssäkra och uppfylla ekonomiska krav. Maria Andersson Marchesoni har nyligen disputerat i ämnet omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Hon har följt ett förändringsarbete vid införande av IKT i äldreomsorgen, då hon fokuserat på personalens perspektiv med förväntningar och uppfattningar om testandet av produkten.

Viktigt med närvaro i mötet

I detta fall handlade det om införandet av smartphone vid läkemedelshantering, dvs. övergång från penna till smartphone, och argument för och emot värdet av applikationen.

­– Vården är framförallt ett praktiskt jobb och smartphonen måste uppfylla vissa krav och fungera väl för att få acceptans av personalen. Den måste göra arbetsmiljövänlig nytta och fylla ett behov, säger Maria Andersson Marchesoni.

Införandet av IKT ska stödja och inte försvåra eller förhindra omsorgen och omsorgens värden. Inom vården handlar arbetet om att vara närvarande fysiskt, men framförallt mentalt, för att kunna läsa av personen och förstå behov som uttrycks. Personalen måste vara öppen och närvarande för att få ett bra möte. Det är också ett tillfälle för personalen att få bekräftelse att de gör ett bra jobb, med till exempel ett leende eller en kram. ­

– Blir det för många system är det svårt att vara närvarande.  Det skapar en stress och frustration, menar Maria Andersson Marchesoni.

Det finns även en rädsla att förlora något. Personalen tog för givet att införandet av IKT var ett led i att försöka minska på personal eller att fler system kunde innebära mer kontroll och mindre möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Kristallklara argument

I två studier fokuserade Maria Andersson Marchesoni på värden i förhållande till omsorgen, vid praktisk införande av IKT. Det visade sig att det är viktigt för personalen att få veta syftet med förändring. Vårdpersonalen upplever en otydlighet om varför en förändring görs. De beskrev också motstridiga budskap från organisationen och aktörerna som var inblandade i förändringsarbetet.

En åsikt var att vid införandet av IKT måste ledningen fundera på varför den ska in i vården. Argumenten måste vara kristallklara med tydligt vinst utifrån omsorgens värden och fylla ett tydligt syfte.

– De önskar en mer kritisk granskning från den egna organisationens ledning och att de skulle lyssna mer och ta tillvara på personalens kunskap, engagemang och vilja att vara delaktig. De vill känna att arbetsgivaren har en tydlighet vid en förändring och inte är för snabb att gå in i olika projekt, menar Maria Andersson Marchesoni.

Omsorgens värden större utrymme

Det fanns en önskan att ledningen funderar över vilka värden som ska bevaras och stödjas. Framförallt önskade de teknik som möjliggör att vara närvarande i mötet med vårdtagaren. Exempel på detta kunde vara att med tekniska lösningar slippa städ- och tvättarbete och att med snabb nätuppkoppling och touchskärmar ha direktlänkar för att genomföra beställningar av mat, inkontinesskydd och hjälpmedel.
– I mina studier var det tydligt att vårdpersonalen anser att omsorgens värden bör få större utrymme i debatten vid införande av IKT.

I media: