Hoppa till innehållet

NACCOP, Nordic Arctic Co-creation Platform

Publicerad: 19 april 2021

Målet med projektet att stärka små och medelstora företags innovations- och utvecklingsarbete genom samverkan med vård- och omsorgsverksamhet, forskare och studenter samt civilsamhället genom att utveckla en nordisk arktisk gränsöverskridande neutral plattform.

Plattformen ska erbjuder ett nätverk av test- och innovationsmiljöer samt tjänster som skapar nytta och värde för alla parter. Projektet koordineras av Oulu University of Applied Sciences och genomförs tillsammans med University of Oulu, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun och Kalix kommun.