Hoppa till innehållet

Region Norrbotten i framkant med hjälp av EIC

Publicerad: 3 december 2018

Centrum för Innovation och eHälsa (EIC) vid Luleå tekniska universitet, har i samarbete med Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och företaget Tieto, koordinerat ansökningsarbetet och skrivit den projektansökan som ledde till en digitaliserad individuell vårdplan.

– Det är mycket tillfredsställande att projektet har nått sitt mål och att både patienter och vård- och omsorgspersonal har nytta av resultatet, säger Per-Olof Egnell, verksamhetsledare vid EIC.

I början av året trädde en ny lag i kraft som handlar om samordnad planering. Lagändringen innebär att kommunens betalningsansvar för färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter träder in tidigare än förut. Den nya samordnade individuella vårdplanen som nu upprättas, ska reglera vilka vård- och omsorgsinsatser patienten behöver och vem som ska stå för vad. Region Norrbotten är först ut i landet med att erbjuda en digital samordnad individuell vårdplan som kan nås via inloggning på 1177.

– Nu kan patienten, precis som med journalen, läsa sin individuella plan i lugn och ro via webben. Samtidigt sparar Region Norrbotten cirka 86 miljoner per år tack vare nya arbetssätt som medför att patienter skrivs ut i rätt tid, avslutar Per-Olof Egnell.

Kontakt