Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
George Nikolakopoulos, SRT, Thomas Gustafsson, SRT, Lars Nyberg, HLV, Irene Vikman, HLV, och Ulrik Röijezon, HLV. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rörelselabb utvecklar mätningar och metoder

Publicerad: 12 maj 2015

Luleå tekniska universitets labbfond har beviljat 1,2 miljoner kronor till att utveckla LTU:s rörelselaboratorier. En gemensam ansökan har gjorts av Institutionen för hälsovetenskap, HLV, och Institutionen för system- och rymdteknik, SRT.

Pengarna ska användas till att utveckla rörelselaboratorium vid HLV och SRT med ny utrustning, som möjliggör nya experimentella metoder för att undersöka bland annat balanskontroll hos äldre personer med fallrisk samt robotar.

Medel till tvärvetenskaplig forskning

År 2012 fick Institutionen för hälsovetenskap pengar från Kempestiftelserna och LTU:s labbfond för att bygga upp rörelselabbet inom Human Health and Performance lab. Året efter erhöll Institutionen för system- och rymdteknik medel från Kempestiftelserna och LTU:s labbfond för att utveckla rörelselabbet Field Robotics Laboratory, FROST lab, med fokus på rörelseanalys av maskiner och robotar.

Dessa rörelselabb utgör tillsammans basen för Arbetsgruppen inom motorisk kontroll och biomekanik, som är en tvärvetenskaplig arbetsgrupp vid LTU. Samarbetet har bland annat lett fram till ett större forskningsanslag från Vetenskapsrådet till ett projekt som fokuserar på förståelsen kring människans balanskontroll och att försöka replikera detta.

Nya doktorander

Tack vare forskningsmedel från Vetenskapsrådet har både HLV och SRT nyligen anställt var sin doktorand kopplat till forskningsprojekt som kommer utföras i rörelselabben. På Hälsovetenskap har Mascha Paulssen, med ursprung från Holland, anställts för att undersöka balanskontroll hos äldre genom olika typer av experimentella tester.

Umut Mamikoglu från Turkiet är ny doktorand vid SRT och ska arbeta med att utveckla metoder för beräkningar och analys av det mätdata som samlas vid tester på både människor och robotar i rörelselabben.

– De beviljade medlen ger oss helt nya förutsättningar att utveckla det framgångsrika tvärvetenskapliga forskningssamarbetet kring motorisk kontroll och biomekanik här vid LTU, säger Ulrik Röijezon, lektor vid Institutionen för hälsovetenskap.