Hoppa till innehållet

Samverkan formar framtidens vård

Publicerad: 26 april 2018

Allt fler blir äldre och konkurrensen om arbetskraften inom vård- och omsorg hårdnar. I ett nystartat projekt ska företag, vård- och omsorgsverksamheter, forskare och medborgare testa och utvärdera nya arbetssätt och digital teknik.

– Vi kommer att bli tvungna att använda mer teknik i framtiden för att på sikt kunna garantera ett bra omhändertagande och få personalen att räcka till. Tekniken kan också främja den enskilda individens trygghet, delaktighet och integritet, säger projektledare Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på Luleå tekniska universitets Centrum för Innovation och eHälsa.

 Lösningar testas i samverkansmiljön

Målet med projektet är att öka samverkan mellan företag, vård- och omsorgsverksamheter, patienter och forskare för att tillsammans utveckla produkter och tjänster för vård- och omsorgsmarknadens behov. På universitet byggs en lägenhet, som ska vara klar att använda till hösten.

– I samverkansmiljön ska parterna kunna utveckla och testa sina lösningar i nära samarbete med slutanvändaren, som kan vara både hälso-och sjukvårdspersonal, patienter, brukare, anhöriga och forskare. Det finns också möjligheter att skaffa kunskaper inom hela vård- och omsorgsprocessen för att kunna producera och leverera produkter och tjänster som efterfrågas, säger Per-Olof Egnell.

– Samverkansmiljön ska även resultera i gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt. Vi försöker fånga upp de behov som finns och ta reda på vilka utvecklingsprojekt vi ska driva tillsammans med vård- och omsorgsverksamhet, forskare och teknikföretag, säger Maria Jansson, programledare för projektet.

Samverkan mellan olika aktörer

Projektet drivs av Luleå tekniska universitet, Norrbottens kommuner och Region Norrbotten. Även företagen Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, Alkit Communications och Skyresponse AB är partners som är specialister på e-hälsa och digital teknik inom vården.

Inom projektet anordnas träffar, seminarier, event och workshops för forskare, företag, representanter för vård- och omsorg och patient- och pensionärsorganisationer.

Sedan första träffen med parterna pågår arbete med att gå igenom förutsättningar för hur samverkan och gemensam utveckling kan se ut mellan olika parter med avtal och avtalsmodeller. Det pågår även en upphandling av tekniken i test- och demonstrationsmiljön som blir en viktig plats för samverkan. Arbetet görs i samband med att aktivitetslaboratoriet Human health and Activity lab upprättas, som är ett samarbete med forskare inom hälsa och teknik. Investeringen görs med medel från LTU:s labfond och Kempe-stiftelserna

Varför är projektet intressant för er?

Lars Ragnarsson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare

– Det här är en typisk del av vår strategi framöver. Vi vill driva vår produktutveckling till gagn för dig och mig som brukare eller patient. Vi gör vår del som leverantör och kommer fram med lösningar. Vi har ett universitet och en forskning som vi kan dra nytta av och driva utvecklingen ännu längre fram och sen finns en mottagare i form av kommun och landsting. Så hela arbetet att gå från en behovsanalys till att komma fram med lösningar, istället för att göra tvärt om. Det attraherar oss.

Lisa Lundgren, Region Norrbotten

– För Region Norrbotten är det intressant ur flera olika perspektiv, del så har vi investerat med Luleå tekniska universitet och nu med Norrbottens Kommuner i EIC, som är en gemensam centrumbildning. Då blir det här projektet ett väldigt konkret sätt att börja göra saker tillsammans inom ramen för EIC och verkligen samla olika aktörer. Dels arbetar vi med en ny strategi för framtidens hälsa och vård för 2035, där vi kommer att behöva helt nya typer av lösningar och det är lösningar som vi inte kommer att komma fram till själv, utan vi behöver mycket samverkan med olika typer av aktörer. Vi ser det här projektet som ett stort kliv att tillsammans kunna testa och utveckla lösningar.

Rolf Johansson, Skyresponse

– Vi tycker att det här är intressant för att det ger en möjlighet att komma i kontakt med framtidens sjukvård och omsorg och inte minst med de personer som kommer att arbeta med den omsorgen, eftersom här bedrivs det både forskning och utbildning. Vi ser det som en möjlighet att komma i kontakt med framtiden och de krav som kommer att ställas på larmlösningar.

Lars-Åke Johansson, Alkit AB

– Jag är ute efter att hitta möjligheter och behov genom den här dialogen och utveckla framtidens tjänster inom vård och omsorg, som är patientorienterade, och skapa möjligheter för att skapa svar på det ökade behovet för vård och omsorg som finns i och med en åldrande befolkning. Jag tror faktiskt att här uppe finns det ett antal förutsättningar, som man kanske till och med underskattar lite. Det är lite närmare kommunikationsvägar mellan olika huvudaktörer och det skulle kunna bli en väldigt kreativ miljö att skapa och prova ut nya tjänster tillsammans. Det är också viktigt att verksamheten och patienterna kommer med i lärprocess så man hela tiden modifierar, ändrar på grejer och tar vara på effekter.