Hoppa till innehållet
EU_logga

Var med och skapa framtidens vård och omsorg

Digitaliseringen innebär stora möjligheter att adressera utmaningarna som välfärden står inför. Det handlar dels om att effektivisera resursanvändningen men framförallt att se nya möjligheter. I projektet SAMUEL finns en samverkansmiljö för företag, vård- och omsorgsverksamheter, akademin och medborgare. Här kan digital teknik testas och utvärderas i samverkan mellan aktörerna för att hitta nya sätt att tillgodose en trygg, delaktig och jämlik vård och omsorg i framtiden.

Foto: Pixabay
För företag

I samarbetsmiljön finns möjlighet att träffa andra aktörer kopplat till vård och omsorg för att testa och utveckla produkter och tjänster.

Foto: Pixabay
För vård och omsorg

Möt utmaningarna och behoven genom ökad samverkan, mer specialisering samt ökat utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Foto: Pixabay
För medborgare

Behoven hos brukare och patienter ska styra utformandet av den framtida vården och omsorgen. Ta möjligheten att delta i utvecklingsarbetet.

För forskare
För akademin

I projektet finns möjlighet att skapa fler forsknings- och utvecklingsprojekt, sprida kunskap samt öka omvärldskunskapen.

Nyheter