Hoppa till innehållet
EU_logga

Var med och skapa framtidens vård och omsorg

Digitaliseringen innebär stora möjligheter att adressera utmaningarna som välfärden står inför. Det handlar dels om att effektivisera resursanvändningen men framförallt att se nya möjligheter. I projektet SAMUEL finns en samverkansmiljö för företag, vård- och omsorgsverksamheter, akademin och medborgare. Här kan digital teknik testas och utvärderas i samverkan mellan aktörerna för att hitta nya sätt att tillgodose en trygg, delaktig och jämlik vård och omsorg i framtiden.

Nyheter»

Centrum för Innovation och eHälsa (EIC)

EIC toppbild