Idéseminarium - Främja ökad aktivitet för boende på vård- och omsorgsboende

12 sep. 2018, 08:30 - 16:30
Luleå, Clarion Sense Hotel, lokal The Sunset
svenska
Publicerad: 19 juni 2018

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för välfärden. Genom att nyttja digitalisering skapas nya möjligheter samtidigt som resurser kan användas mer effektivt. Projektet SAMUEL ska samordna och stimulera gränsöverskridande samverkan mellan alla aktörer inom vård och omsorg för att skapa gemensamma utvecklingsprojekt och projektansökningar som stimulerar regional utveckling och tillväxt. I projektet kommer det att genomföras återkommande verksamhetsdialoger och behovsanalyser med personal, brukare, patienter, anhöriga företag och forskare.

Under dagen kommer vi att ta del av behov som finns på vård- och omsorgsboenden och inspireras med demonstrationer av digital teknik. Därefter delas deltagarna in i grupper för att idégenerera, prioritera och presentera sin idé. Målet är att se nya möjligheter och att idéerna ska generera i samarbete
och projektansökningar.

VAR MED OCH SKAPA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG

ANMÄL DIG HÄR – anmäl senast den 28 augusti

Arrangemanget är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår. Föranmälan krävs.

Vad: Idéseminarium för att öka aktiviteten hos boende på vård- och omsorgsboende

Var: Clarion Hotel Sense, lokal The Sunset - Luleå

När: 12 september 2018, klockan 8.30 - 16.30

Hur: Behovspresentation, företag presenterar sina lösningar, föreläsning om jämställdhetsintegrering, kreativ workshop med idégenerering och presentation.
Vem: Vård- och omsorgspersonal, företag, intresseorganisationer, anhöriga, föreningar och forskare.

08:45 Välkommen av projekt Samuel
09:00 Jämställdhetsintegrering
09:30 Kaffe

09:45 Behovspresentation
10:10 Visning av digitala tekniker

11:15 Presentation inom gruppen och idégenerering
12:00 Lunch

12:45 Idéselektering och konceptformatering

15:15 Presentation och prioritering

16:20 Summering av dagen och Tack!

Kontakt

$!userInfo.givenName Maria Jansson

Maria Jansson, Digitaliseringsstrateg

Telefon: 0920-493005
Organisation: Innovation och ehälsa, Verksamhetsstöd, Institutionen för hälsovetenskap
$!userInfo.givenName Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson, Projektkordinator

Telefon: 073 142 7345
Organisation: Norrbottens Kommuner