Hoppa till innehållet

Projektets mål

Projektets övergripande mål är att öka samverkan mellan företag, vård- och omsorgsverksamhet, brukare och patienter samt forskare i syfte att utveckla innovativa behovsdrivna produkter och tjänster för vård- och omsorgsmarknadens behov.

  • Fler av regionens aktörer framförallt SMF (små- och medelstora företag), akademi, vård och omsorg ska ha börjat samverka i utveckling av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Målet är att SMF kan utveckla, testa och verifiera sina lösningar i nära samarbete med slutanvändare. SMF ska också genom samverkansmiljön kunna tillägna sig behov och kunskaper om hela vård- och omsorgsprocessen - kunskaper som behövs för att kunna producera och leverera relevanta behovsdrivna produkter eller tjänster till vården och omsorgen.

  •  Bidra till en evidensbaserad praktik genom att möjliggöra nära samarbete mellan näringsliv, universitet, FoU- miljöer, hälso- och sjukvårdspersonal, brukare och anhöriga i utvecklings-, test- och implementeringsprocesser.

Projektets delmål:

  • Skapa en naturlig samverkansmiljö och mötesplats dit SMF vänder sig för att samarbeta med slutanvändarna som kan var både hälso- och sjukvårdpersonal, individer, patienter, brukare och anhöriga samt forskare.
  •  Skapa en mötesplats för företagen och forskarna så att de kan samverka och hitta teknologier med hög innovationshöjd.

  •  Formen för en test och demonstrationsmiljön ska vara utredd och uppsatt för test och demonstration
.
  •  De flesta kommuner i regionen ska vara anslutna till samverkansmiljön
.
  • En strukturerad process för systematisk behovsanalys samt att behoven hos vård- och omsorgsaktörer samt näringsliv identifierats och väl dokumenterats
.
  •  Gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt planeras och genomförs.
EU Logga footer