Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning handlar om att skaffa sig en bild om hur omvärldfaktorer påverkar uppdraget. Det är en viktig del i det fortlöpande arbetet och för intresserade inom området tipsar vi om nedanstående nyhetsbrev och länkar.