Nya möjligheter med digitalisering

Digitaliseringen innebär stora möjligheter att adressera utmaningarna som välfärden står inför. Det handlar dels om att effektivisera resursanvändningen men framförallt att se nya möjligheter.

I projektet SAMUEL finns en samverkansmiljö för företag, vård- och omsorgsverksamheter, akademin och medborgare. Här kan digital teknik testas och utvärderas i samverkan mellan aktörerna för att hitta nya sätt att tillgodose en trygg, delaktig och jämlik vård och omsorg i framtiden.