Bra guide för behovsanalys

För att ta fram bra lösningar och innovationer är det viktigt att genomföra behovsanalyser som belyser det område som fokuseras ur flera perspektiv.

Även om varje behovsanalys måste anpassas efter mål och situation så är en grundstruktur bra att använda. Sveriges Kommuner och regioner har tagit fram en bra metod, Innovationsguiden, som projektet rekommenderar.

Innovationsguiden