Hoppa till innehållet
Foto: Anna-Karin Lindqvist
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sms motiverar tonåringar till fysisk aktivitet

Publicerad: 10 juni 2015

Ungdomar rör på sig allt för lite idag. Istället har tekniken tagit stor plats i deras liv. Anna-Karin Lindqvist, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, har undersökt hur tonåringar kan börja röra på sig mer med hjälp av teknik och empowerment.

– Tekniken är här för att stanna och vi kan inte se teknik som ett problem, utan som en möjlighet. 

Alla vet att fysisk aktivitet har många hälsofördelar för barn. Studier har även visat ett samband mellan barns fysiska aktivitet och förbättrade studieresultat. Trots det når endast en liten del av svenska tonåringar den rekommenderade nivån för fysisk aktivitet.

Dagliga sms

Syftet med avhandlingen var att undersöka utvecklingen av en hälsofrämjande intervention med hjälp av empowerment* och informations- och kommunikationsteknik, IKT, men även att beskriva tonåringars och föräldrars upplevelser av interventionen.

27 tonåringar delades in i par och fick skriva på ett kontrakt med mål för den fysiska aktivitet och ett löfte om att stötta varandra under en månad genom att skicka dagliga sms som uppmuntrade fysisk aktivitet.

Resultatet visade att testgruppen motionerade totalt 30 minuter längre per dag än kontrollgruppen.
– Effekten var densamma för både pojkar och flickor. Det visade sig även att den fysiska aktiviteten hade positiva effekter på tonåringarnas kost.

Oväntad effekt

Tonåringarna fick även skapa ett material för att informera föräldrarna om projektet. Anna-Karin Lindqvist hade för egen del satt några rubriker som hon ville ha med i materialet, men blev positivt överraskad.
– Tonåringarna hade hittat på fler rubriker än de jag kommit på, så materialet blev bättre än om jag gjort det själv. Dessutom är föräldrar mer benägna att läsa något som barnen gjort.

En oväntad effekt var att även tonåringarnas föräldrar hade ändrat sitt beteende och blivit mer fysiskt aktiva. Det visade sig att fysisk aktivitet blev ett samtals ämne både mellan barn i skolan och mellan barn och föräldrar.
– Tidigare studier har visat att föräldrars aktivitet smittar av sig till barnen, men att det även skulle vara tvärt om var väldigt överraskande, säger Anna-Karin Lindqvist.

Hon fann också att mäta den fysiska aktiviteten var motiverande för ungdomarna och gjorde att de ville röra sig mer.

Promenad blir diamanter

I framtida studier vill Anna-Karin Lindqvist få med komponenter som att mäta fysisk aktivitet, att det ska vara roligt och teknik.
– Då tänker jag på spel. Har barnen exempelvis gått till skolan kan det föras in som en resurs i en virtuell värld, där de omvandlas till diamanter, blå vätska eller poäng. I spelet ska de tjäna på att röra på sig i verkligheten.

För tillfället söker Anna-Karin Lindqvist en postdok för att förverkliga spelen. Hon har siktet inställt på Austin i Texas, USA, som har framstående forskning inom barn och fysisk aktivitet, men också en utbredd spelindustri.
– Där skulle det vara perfekt att få utveckla en sån intervention och göra den till verklighet.

*Empowerment: Att själv ha makten att fatta beslut är ett förhållningssätt grundat i empowerment och engagemanget ökar sannolikheten att interventioner används långsiktigt.