Hoppa till innehållet

Stort intresse för artikel om livsberättelser

Publicerad: 13 april 2015

Eva Karlsson, doktorand inom omvårdnad, har publicerat en artikel om livsberättelser hos personer med Alzheimers sjukdom i tidskriften Journal of Advanced Nursing. Artikeln Stories about life -narrated by people with Alzheimer’s disease är tidskriftens mest nedladdade under 2013-14.

– Jag upptäckte det av en slump och det är förstås jätteroligt. Det är inte mycket skrivet om personer med demens som själva berättar sin livsberättelse. Det visar att det finns ett stort intresse för livsberättelseforskning och att artikeln innehåller ett viktigt budskap.

Journal of Advanced Nursing, JAN, ligger på femte plats av 107 rankade tidskrifter inom omvårdnad i världen. Tidskriften läses av alla som arbetar med forskning inom omvårdnad världen över.

Fortfarande nyfikna på livet

I studien berättar nio personer med Alzheimers sjukdom om sitt liv och sammanfattningsvis blev fyra dimensioner tydliga.

Den första dimensionen handlar om att de känner en tacksamhet och förnöjsamhet över livet, även om livet också periodvis burit med sig svårigheter.

Den andra dimensionen visar på betydelsen av att umgås och ha kontakt med familj och vänner, samt känna en delaktighet i samhället och en större gemenskap.
– Det är viktigt att skapa förutsättningar för personer med Alzheimers sjukdom att kunna behålla kontakten med andra trots att sjukdomen fortskrider. Flera av personerna i studien betonade också betydelsen av närhet till naturen och till barndomshemmet, säger Eva Karlsson.

Att behålla självkänslan och tilltron till sin egen förmåga var den tredje dimensionen i personernas livsberättelser. Det var tydligt att personerna kände en stolthet och glädje över vad de åstadkommit och upplevt i sitt liv, och att de inte lät sjukdomen överskugga deras självkänsla och självförtroende, trots de utmaningar som sjukdomen innebär.

Den fjärde dimensionen i livsberättelsen handlar om en önskan om fortsatt personlig utveckling. Trots att personerna lever med en sjukdom som bryter ned de kognitiva funktionerna, var de fortfarande nyfikna på livet, ville utvecklas och få nya erfarenheter.

Stödjer minne och identitet

Eva Karlsson anser att livsberättelsen är ett viktigt verktyg för den som har Alzheimers sjukdom och för deras närstående, och för möjligheten att bedriva en personcentrerad vård. Livsberättelsen är ett sätt att stödja minne och identitet.

Den här studien visar på betydelsen av att utgå från människors egna berättelser om och upplevelser av sin livssituation.

– Det ger en möjlighet till ökad delaktighet och förutsättningar för att designa vård, produkter och tjänster som utgår från människors behov och upplevelser av sin sjukdom.

Eva Karlsson har varit involverad i två internationella EU-projekt för att stödja personer med demens som fått prova digitala lösningar som stödjer minnet.

Läs mer om projekten MemoryLane och COGKNOW på hennes personliga sida.