Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Projektet RemoAge består av sju projektpartners från Sverige, Norge, Skottland, Western Isle och Shetlandsöarna. Foto: Erica Lång Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Teknik stödjer äldre att bo kvar i glesbygd

Publicerad: 21 maj 2015

I norra Europas glesbygd blir befolkningen allt äldre. För att de ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt behöver vårdens- och omsorgens arbetssätt förändras. Nu ska ett treårigt EU-projekt ta sig an utmaningen att hitta nya arbetsmetoder som stöds av teknik.

– Det här är ett viktigt projekt för oss eftersom vi varit med i processen att utveckla projektet. Det är områden som är viktiga för den forskning vi bedriver och vi har stora förhoppningar om att utveckla kunskapen kring etiska frågor, säger Stefan Sävenstedt, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.   

Hitta gemensamma lösningar

I projektet ingår Sverige, Norge, Skottland, Western Isles och Shetlandsöarna. Gemensamt för länderna är en gles befolkning som blir allt äldre och tillsammans ska de hitta hållbara lösningar, för både patienter, anhöriga och personal. I fokus är multisjuka äldre och personer med demens.

– Det är lätt att fastna i sina egna sätt att arbeta och nu får vi möjlighet att se hur länder med samma problem jobbar och tänker. Alla är verkligen engagerade och det finns mycket kunskap och erfarenhet samlat här, säger Elaine Mackay från Wester Isle.

Alla parter träffades under två intensiva dagar i Luleå för att starta igång projektet och ta del av varandras erfarenheter. Parterna har närmat sig problematiken på olika sätt och kompletterar därmed varandra.  

Besparar samhällskostnader

Under projektperioden kommer individanpassade tester att genomföras. Det förväntade resultatet är att utveckla arbetsmetoder för att kunna nyttja tekniken i vården och omsorgen, som till exempel tillsyn under dag och natt, virtuella möten med anhöriga och läkare, alarmstöd med GPS funktion samt digital läkemedelshantering. Även arbetsmetoder för att stärka samverkan mellan kommuner och landsting ska utvecklas.

Elin Breivik, Norge, har i tidigare projekt sett att likande tjänster sparar tid och resekostnader för sjukvårdspersonal, patient och anhöriga när långa resor uteblir. Även mötena tenderar att bli kortare eftersom alla är bättre förberedda.
– Vi hoppas att tjänsterna inom projektet ska göra att patienten kan bo hemma så länge som möjligt och därmed försena en förflyttning till särskilt boende. Det sparar samhället enorma kostnader.

 

Fakta:

Remoage startades 1 maj 2015 och ska pågå till sista april 2018. Projektet finansieras av EU inom programmet för Northern Periphery and Arctic Programme. Norrbottens landsting är projektägare, men även Luleå tekniska universitet och Kommunförbundet är delaktiga från Norrbotten.
 

I media: