Hoppa till innehållet
Sarianne_fysioterapi
Sarianne Wiklund Axelsson forskar inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Teknik stödjer livsstilsförändring vid fetma

Publicerad: 3 juni 2015

Matlagningsprogram och den ständiga tillgängligheten av godis och ohälsosam mat kan göra det svårt för den som har fetma att förändra sin livsstil. I framtiden ser personer över 55 år en möjlighet att med teknikens hjälp göra en varaktig förändring.

– Tekniken måste utvecklas tillsammans med användaren för att nå varaktiga livsstilsförändringar. Den ska vara en resurs på så sätt att den är autonom och vara personligt anpassad för användaren, säger Sarianne Wiklund Axelsson.  

Enkelt att använda

Sarianne Wiklund Axelsson, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, har studerat förväntningar på livskvalitet inför ett användande av informations- och kommunikationsteknik hos personer med fetma mellan 55-75 år. Resultaten visade att IKT utgör en resurs för en förbättrad livskvalitet, speciellt ur ett framtidsperspektiv.

– Det kanske inte var så förvånande eftersom just framtidsperspektivet speglade en enkelhet i användandet, och det måste vi bygga vidare på, menar Sarianne Wiklund Axelsson

Fysisk aktivitet viktig

Studier har gjorts genom intervjuer med 16 personer med fetma mellan 55-75 år. De beskriver en livslång kamp för att uppnå en bestående förändring. Stödet för förändringen bör därför fokusera på att medvetandegöra ett beteende och en inre motivation. Att kunna vara fysiskt aktiv är en ingång till att uppnå förändring, men den måste vara rolig, betydelsefull och det måste finnas en mening med den.

– Många får återfall vid en livsstilsförändring, men personer som är äldre än 55 har en stark önskan om att få till stånd en hållbar förändring och de fortsätter den vaksamma kampen år efter år.

Exponering av mat och godis

Att förändra sin livsstil är en utsatt process, som kräver hårt jobb och ett nytt sätt att tänka. Den påverkas ständigt av en omgivning som utmanar processen. Sarianne Wiklund Axelsson menar att vi lever i en social kontext där det är utmaning för den som har fetma att motstå exponering av mat, godis och alla matlagningsprogram på TV.

– Det är lätt att falla tillbaka till sin gamla livsstil och börja tröstäta när känslor som brist på motivation och stress dyker upp. Det betyder att skam och skuld framträder, vilket påverkar processen att klara av en förändring. De anklagar sig själva för att inte kunna påverka detta.

Ge individuella stöd

Deltagarna i studierna hade en tro på att tekniken kunde stödja en förändring, men dagens teknikstöd behöver förändras och anpassas till användaren. Det finns en beredskap för att göra en förändring med stöd av IKT, men inte med de metoder som finns idag, som att räkna, mäta och väga. Den bör ge individuella stöd där till exempel emotioner, motivation och fysisk aktivitet utvecklas.

– I min forskning har jag undersökt förutsättningar för vad som behöver stödjas ur ett långsiktigt perspektiv. Nu dags att tillsammans med användarna utveckla IKT som baseras på de faktorer som stödjer personens autonomi, medvetenhet och hälsa. Alla dessa faktorer har betydelse för att uppnå varaktiga förändringar, säger Sarianne Wiklund Axelsson.