Hoppa till innehållet

Vård på distans – en möjlighet i Arktis

Publicerad: 2 september 2019

Som en del i den förstudie som görs inom Nordiska arktiska innovationsmiljöer, NAI, har samverkansparterna besökt Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Storuman. Bland annat fick de se ett så kallat samhällsrum, där det finns flera tekniker för att patienterna själva ska kunna göra allt från provtagning till att besöka en läkare på distans.

Det var i slutet av augusti parterna i NAI besökte GMC, som är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Region Västerbotten. Syftet var att ta del av verksamheten och undersöka framtida samverkansmöjligheter.

Pia Kristiansson, till förordnad verksamhetschef, berättade övergripande om centrets verksamhet. Här finns 15 anställda, som finansieras av basanslag från regionen, men framförallt av projektanslag från EU.

Under dagen presenterades också några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs vid GMC.

Lina Ärlebrant berättade om projektet SOS 1.0 – Simuleringsstödd Optimering av Servicekedjor inom specialist-, primär-, och hemsjukvård. I projektet byggs modeller av vårdkedjor utifrån hur verkligheten ser ut. Målet är att kunna göra simuleringar för att se hur förändringar påverkar vårdkedjan.

Gruppen besökte även det samhällsrum som finns på sjukstugan i Storuman. Liknande finns även i Saxnäs, Risbäck, Slussfors, Ammarnäs, Adak, Bastuträsk, Fredrika och Gunnarn. I samhällsrummen kombineras flera tekniker där patienterna bland annat kan ta prover eller ha kontakt med en läkare på distans. Det pågår också samarbeten med Uppsala och Umeå universitet för att utveckla ny teknik så att patienterna ska kunna göra ännu fler saker på distans.