Hoppa till innehållet
Foto: Maria Jansson
Foto: Maria Jansson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Workshop om aktivitet på vård och omsorgsboende

Publicerad: 4 juni 2018

I projektet Samuel är behovsanalyserna en av de mest centrala aktiviteterna. De ligger till grund för vilka innovations- och utvecklingsprojekt som ska prioriteras som samverkansprojekt. En behovsanalys om aktiviteter har genomförts på Midsskogens vård- och omsorgsboende.

Tillsammans med enhetschefen på boendet beslutades det att workshopen skulle handla om aktivitet - vilka aktiviteter utförs idag tillsammans med de boende, individuellt eller i grupp, vilka aktiviteter har man behov av och vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Under workshopen skrev varje person ned på gula lappar vilka aktiviteter som sker idag samt vilka de har behov av. Lapparna sattes upp grupperades och diskuterades gemensamt av personalen. När grupperingen var gjord diskuterades utmaningar och möjligheter för att åstadkomma de aktiviteter som det finns behov av.

Fyra personer från personalen på boendet deltog vid workshopen som hölls den 29 maj på Midskogens vård- och omsorgsboende. Ett uppföljningsmöte är inbokat till den 14 juni. Tills dess ska personalen fundera på vad de kan göra för att överbrygga utmaningarna och ta vara på möjligheterna.

Workshopen leddes av digitaliseringsstrateg Maria Jansson och Anneli Nyman, universitetslektor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet, som ska efterarbeta materialet och återkomma med en analys.