JVTCs 20-års Jubileum 2018. Pixabay

Anmälan till JVTCs 20-års Jubileum 2018

Publicerad: 18 juni 2018

JVTC firar 20-års jubileum den 6 september 2018 i Luleå.

Plats: Quality Hotel

10.00-10.30    Kaffe och mingel

10.30-10.35    Introduktion
Moderator: P-O Larsson-Kråik och Peter Söderholm, Trafikverket och adjungerade professorer vid Luleå tekniska universitet

10.35-10.45    Järnvägssystem och forskning
Sven Ödeen, styrelseordförande JVTC, chef Järnvägssystem Trafikverket

10.45-11.10    JVTC - en historisk överblick
Ulla Juntti, Omicold; P-O Larsson-Kråik, Trafikverket; Dan Larsson, Damill

11.10-11.20    Tal
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet

11.20-11.30    Introduktion till Järnvägstekniskt centrum samt prisutdelning
Uday Kumar, föreståndare JVTC, ämnesföreträdare Drift och underhållsteknik, Luleå tekniska universitet

10.30-11.45    Prisutdelning
Uday Kumar och P-O Larsson-Kråik

11.45-12.00    Tal
Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande Luleå

12.00-13.00    Lunch

13.00-13.20    Wheel damage prediction for Iron ore line vehicles
Sebastian Stichel, Järnvägsgruppen, Kungliga Tekniska högskolan

13.20-13.40    Pågående forskning och effekter av närmare samarbete mellan kompetenscentra
Björn Paulsson, Charmec, Chalmers tekniska högskola

13.40-14.00    Tal
Charlotta Johansson, prefekt Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

14.00-14.20    Vi behöver mer järnvägsforskning
Staffan Håkansson, Swedtrain

14.20-15.00    Fika

15.00-15.20    Tal
Jan Moström, VD LKAB

15.20-15.40    AI för järnväg
Ramin Karim, professor eMaintenance, Luleå tekniska universitet

15.40-16.00    Tal
Otto Nilsson, Innovation & teknik, Strukton

16.00-16.20    Railway digital twins
Diego Galar, professor Condition monitoring, Luleå tekniska universitet

16.20-16.40    Digitaliseringsprojekt inom järnväg
Peter Söderholm, Trafikverket

16.40-17.00    Tal
Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbotten

18.00-22.00    Jubileumsmiddag

Obligatorisk anmälan senast den 27 augusti, 2018 via länk.

Frågor om evenemanget: veronica.jagare@ltu.se

Anställda på Trafikverket som har anmält sig till jubileumsmiddagen kommer att få information om möjlighet till privat betalning (200kr) via epost.