Kalender

Publicerad: 15 juni 2016

Årskalender för styrelsemöten, seminarium samt strategidialoger för medlemmar.

2020

Februari

12 JVTC 08.30 Seminarium, 10.30 Årsmöte, 13.00 Strategidialog för medlemmar, 14.30 Styrelsemöte

Maj

5 JVTC 10.00-12.00 Seminarium, 14.30-16.00 Styrelsemöte

September

9 JVTC 08.30-10.30 Intressentmöte 10.30-14.00 Strategidialog för medlemmar, 14.30-16.30 Styrelsemöte

December

1 JVTC 08.30-10.30 Intressentmöte 10.30-14.00 Strategidialog för medlemmar, 14.30-16.30 Styrelsemöte