Hoppa till innehållet

Konferenser och seminarier

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) är ett för transportsektorn strategiskt kompetenscentrum, som bedriver forskning och utveckling med fokus på att effektivisera drift och underhåll av hela järnvägssystemet.

Centrumbildningen arbetar aktivt för att sprida kunskap och resultat från all projektverksamhet. Detta sker genom seminarier som hålls varje kvartal i samband med styrelsemöten samt konferenser.